João Gonçalves Zarco – portugalský mořeplavec

João Gonçalves Zarco – portugalský mořeplavec

Mořeplvec, který dosáhl největšího úspěchu v 1. éřě portugalského pronikání.

Zarco João Gonçalves (15. století) – objevitel ostrovů Madeira a porte Santo

K prvnímu většímu objevu portugalských mořeplavců došlo vlastně náhodou; když v roce 1418 byli vysláni João ZarcoTristan Teixeira, aby navázali na objevy ÚG. V. Cabrala u marockého pobřeží, byly poblíž 27° severní šířky jejich lodi zahnány větrem na širé moře. Námořníci, nezvyklí plout daleko od břehů, byli vyděšeni, a když konečně spatřili pevnou zemi, velmi si oddechli… Onou pevnou zemí byly ostrovy MadeiraPorto Santo. Oba ostrovy (známé už dříve arabským mořeplavcům – skupina plavců, označovaná jako al-Mag­hrurún, tj. dobrodruzi, k nim doplula už v 10. století) byly během 15. století kolonizovány portugalskými osadníky a staly se významnou zastávkou na cestě do Brazílie a Indie. Objevení Madeiry bylo největším úspěchem první éry portugalského pronikání podle afrických břehů, překonaným až plavbou ÚG. Eannese.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: