Hamburské wattové moře: tak trochu jiný národní park

Hamburské wattové moře: tak trochu jiný národní park

Výlet do severoněmeckého národního parku Hamburské wattové moře napoprvé zaručuje zcela nevšední zážitek. Dvě třetiny jeho plochy o celkové rozloze přes 13 tisíc hektarů tvoří písčito-bahnité roviny, periodicky zaplavované při přílivu mělkým mořem. Při odlivu se mořské dno mění v pláně s vytyčenými dočasnými turistickými trasami, po kterých lze ujít kilometry a dostat se až na nedaleké ostrůvky.

Přímo do národního parku, který je nejmenší z trojice „wattových“ rezervací na severomořském pobřeží, patří tři z Východofríských ostrovů. Z nich dva jsou neobydlené – „dunový“ ostrov Scharhörn a lidmi uměle vytvořený Nigehörn. Konečně ostrov Neuwerk, na kterém žije asi 40 lidí a jehož zajímavá historie se odvíjí od administrativního spojení s Hamburkem v roce 1299, je sídlem Domu národního parku. Otevírací hodiny zdejšího infocentra se odvíjí od jízdního řádu přívozů, které jsou zase fatálně podmíněné načasováním přílivů.

Zbývající část národního parku tvoří vodní plochy v oblasti mořského ústí Labe nedaleko přístavu Cuxhaven. Ten je jediným větším městem v okolí a patří do spolkové země Dolní Sasko. Samotný „wattový park“ včetně zmíněných ostrovů je nicméně součástí spolkové země Hamburk, de facto její enklávou. Pohled do fascinující minulosti umožňuje také opevněná věž u vstupu Labe do slaných vod, využívaná kdysi při obraně před piráty.

Při odlivech vystupují v této částí severomořského pobřeží nad hladinu stovky kilometrů čtverečních země. Moře v některých místech ustupuje až o 20 kilometrů. Při odlivu se mohou návštěvníci parku volně procházet a pozorovat obří kolonie hnízdících ptáků i neporušenou přírodu jak na ostrovech, tak mezi nimi.

Sýrová stezka, Severní Frísko, Foto Sobremesa
Sýrová stezka, Severní Frísko, Foto Sobremesa

Bohatý život v blátě

Hamburské wattové moře je mimořádně bohaté na rostliny (stovky druhů kapradin a kvetoucích rostlin) i živočichy. Na ostrovech hnízdí mnoho desítek druhů ptáků. Miliony ptačích jedinců v oblasti odpočívají během migrací mezi severem a jihem a někteří tam i přezimují. K zastávce je láká velké množství potravy – měkkýši i jiní bezobratlí, žijící v písčitém bahně na mělčinách. Wattové nebo také Waddenské moře je rovněž líhní platýse či sledě. Běžně se zde vyskytují tuleni i sviňuchy a v chladnějších ročních obdobích též lachtani. Na paměti je ale třeba mít, že 90 procent území parku spadá do první zóny ochrany, kam lze vstupovat jen s povolením. Kdo se přibližně drží oficiálních turistických tras, neměl by udělat chybu.

Jak upozorňuje Wikipedia, pobřežní pás označovaný jako Waddenské nebo Wattové moře se line v délce asi 500 kilometrů podél pobřeží Nizozemska, Německa i Dánska. Velkou ekologickou hodnotu má tedy zdaleka nejen „hamburský“ národní park – už více než deset let jsou takzvané watty součástí světového přírodního dědictví UNESCO. „Tyto přílivové plošiny jsou jedinečným stanovištěm pro ryby, měkkýše, ploutvonožce a další mořská zvířata a mají také velký význam při sezónním stěhování ptáků. V případě hromadění organicky bohatých usazenin dochází k jejich přeměně na marše,“ popisuje Wattové moře česká verze internetové encyklopedie Wikipedia.

Wittmund, formy života ve Wattovém moři, Foto GNTB
Wittmund, formy života ve Wattovém moři, Foto GNTB

Watty lákají i vodáky

V sugestivní reportáži pro Pádler se o své zážitky z jízdy na mořském kajaku ve Wattovém moři podělil Radek Zima. „Chvíli bloudíme, až zajíždíme do prázdného kempu a přes čelní skla aut nevěřícně koukáme na stovky metrů bláta, za kterými se v dálce zrcadlí mořská hladina. Provádím test chůzí. Je to písčitě blátivé, ale nebořím se. Kajak by šel táhnout, ale byla by to dřina… Vyplouváme na sever. Cestou potkáváme zajímavé zařízení: je to ocelový sloup, po němž vede žebřík, přes který se dostanete na plošinu a dál do malé místnosti s okýnkem. Je to záchrana pro turisty, kteří se toulají po mořském dně a nestačí utéct před vracející se vodou. V kabině je telefon, kterým si přivoláte odvoz motorovým člunem. Cena ‚lidová‘ – 500 eur,“ popsal Radek vlastní vzpomínky z poměrně dobrodružné cesty.

Německo nabízí turistické stezky prakticky pro každého: na své si přijdou vyznavači turistiky, geocachingu, nordic walkingu, sněžnic či obyčejných procházek. Přehled nejkrásnějších turistických tras napříč německými regiony najdeš tady: www.germany.travel

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí