Delta Mekongu

Delta Mekongu

Delta Mekongu zabírá nejjižnější část Vietnamu a tvoří jeho nejúrodnější část. Bývá nazývána obilnicí Vietnamu. Je největším producentem rýže v zemi, kterou v dnešní době stačí pokrýt celou spotřebu Vietnamu. (Vietnam však dnes už patří i mezi tři největší vývozce této plodiny na světě.)

Mekong je jednou z nejdelších řek na světě, a stejně tak i jeho delta patří k těm nejrozlehlejším. Mekong pramení na Tibetské náhorní plošině a svou 4500 km dlouhou cestu ukončuje v Jihočínském moři na pěti různých místech. Kousek za hranicemi s Kambodžou se na vietnamském území hlavní tok řeky rozděluje na dva větší proudy, na tzv. horní a dolní Mekong. Kromě těchto hlavních toků se větví do desítek menších vedlejších ramen a stovek až tisíců malinkých, sotva průjezdných kanálů. Odtud také pochází vietnamské jméno pro Mekong – Řeka devíti draků (sông Cửu Long).

Tyto většinou přírodní kanály jsou současně nejdůležitějšími a mnohdy jedinými dopravními tepnami v oblasti, kde se mnohé silnice v období dešťů a následných povodní stávají nesjízdnými. Kvůli častým záplavám si také zdejší lidé dodnes při březích budují domy na vysokých kůlech, jako ochranu proti zvýšené hladině řeky. Vodstvo Mekongu však také každoročně přináší vydatné nánosy úrodné půdy, což vede k tomu, že se rozloha území jižního Vietnamu neustále rozšiřuje a zvětšuje – nejjižnější poloostrovní výběžek VSR, Ca Mau (Cà Mau), vznikl právě tímto způsobem a nadále narůstá.

Jedinečným úkazem delty Mekongu jsou pak její plovoucí trhy. Voda je zde všudypřítomná, a tak i obchod probíhá přímo na vodě. Velké lodě slouží jako velkoobchody a drobní obchodníci připlouvají na menších plavidlech nakupovat to, co právě potřebují. Hlavními produkty jsou zejména ovoce a zelenina. Jedním z největších a nejzajímavějších trhů je trh Cai Rang (Cái Răng) nedaleko města Can Tho (Cần Thơ), jež je jakýmsi centrem celé delty. Jako na trzích po celém světě, i na tomto vodním trhu je obchodní ruch nejčilejší hlavně po ránu.

Kromě plovoucích trhů patří k turistickým atrakcím delty i různé drobné manufaktury na zpracování rýže, coby hlavní plodiny této oblasti. Jsou to například dílničky na výrobu různých sladkostí z rýže, rýžových nudlí, anebo tzv. rýžového papíru, který se používá na balení nejrůznějších typů závitků, tak typických pro vietnamskou kuchyni. Z dalších místních produktů může někoho potěšit např. i kokosová kořalka.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: