Lukáš Matějček

Je studentem Bezpečnostně právní akademie Ostrava, odkud taky pochází, a kde žije. Momentálně nastupuje do maturitního ročníku, což ho řadí mezi nejmladší české cestovatele. V 18 letech se vydal na svou první cestu a to stopem do Íránu. Sám je však, co se týče jeho osoby skromný a za velkého cestovatele se rozhodně nepovažuje. Výpravu do Íránu úspěšně zvládl a dokončil. Lukáš ze své cesty sepsal deník, který sklidil nemalé ohlasy. Po maturitě, která ho čeká příští rok na jaře, by rád objel, opět stopem, kontinent Severní Amerika a podíval se tak do států jako Kanada, Aljaška, USA, nebo třeba Mexiko.


Články autora

Diagnóza dobrodruh aneb v 18 letech stopem do Íránu
Aktuality

Diagnóza dobrodruh aneb v 18 letech stopem do Íránu

Jsi magor? Probuď se! Nikam nejedeš! Vždyť tě tam zabijí. A sám? No to už vůbec ne! Jen buď hezky doma, jako KAŽDÝ. Tohle asi většina cestovatelů dobře zná. Já se s tím však musel poprat poprvé. Zařadit se mezi cestovatele a dobrodruhy, vžít se do rolí tvrdohlavých, cílevědomých osob, kteří se nezaleknou žádné výzvy. Ale tím jsem se měl teprve stát.