Covid, zdraví a bezpečnost

27. 11. PORTUGALSKO zavádí restrikce vůči cestujícím do země. Od 1. prosince 2021 je vstup umožněn jen těm (očkovaným i neočkovaným), co se prokážou již před cestou negativním PCR testem.

Německo zařadilo celé Portugalsko na německý seznam rizikových zemí s nebezpečnou mutací viru s platností od úterý 29. 6. 2021 od 0:00 hod. Pro cestující z Portugalska do ČR (bez trvalého pobytu na území v SRN) může vzniknout komplikace, přestup na navazující let do Prahy nebo pokračování osobním vozem do ČR z německého letiště nemusí německá strana povolit. Cestujícím z Portugalska letících do ČR přes SRN se doporučuje, aby se informovali u svého leteckého přepravce, případně aby svou cestu do ČR realizovali nejlépe před 29. 6. 2021, nebo aby využili jiné alternativy leteckého spojení do ČR.

Vstup na území

Od cestujících starších 12 let je při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován příjezdový formulář a doklad o bezinfekčnosti, tj. negativní test, nebo doklad o očkování či prodělání onemocnění COVID-19.

Očkované osoby

Portugalsko uznává digitální certifikáty EU COVID o ukončeném očkování, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Dále uznává certifikát o aplikované první dávce očkování dvoudávkového schématu u osob, které před očkováním prodělaly COVID-19, pokud je na certifikátu výslovně uvedeno, že očkování bylo aplikací jediné dávky ukončeno.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku, a to buď amplifikační test nukleové kyseliny NAAT (nejčastěji RT-PCR test, evt. testy NEAR, TMA, LAMP, HDA, CRISPR, SDA), absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla, nebo antigenní test (TRAg), absolvovaný ne dříve než 48 hodin před nástupem do letadla. Výsledek testu musí být v listinné nebo elektronické podobě předložen v portugalštině, francouzštině, angličtině, španělštině nebo italštině a musí na něm být uvedeno datum a čas odběru. Od předložení testu jsou osvobozeny děti, které nedovršily věk 12 let.

V případě Madeiry je nezbytný negativní PCR test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu (včetně vyplnění on-line příjezdové registrace). 
V případě Azorských ostrovů platí povinnost předložit negativní výsledek PCR testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a  následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní, případně dalších PCR testů při každé cestě mezi ostrovy. 

Osoby s prodělaným covidem

Portugalsko uznává digitální certifikáty EU COVID o prodělané nemoci, pokud od pozitivního testu NAAT uplynulo více než 11 a méně než 180 dní.

Děti

Osoby, které nedovršily věk 12 let jsou osvobozeny od testu.

Příjezdový formulář

Ano, občané ČR mají povinnost vyplnit Příjezdový formulář před příjezdem. 

Vstup za účelem turistické návštěvy do PORTUGALSKA je možný a 14-denní karanténa byla zrušena již 3. 5.. Letecká společnost má povinnost vyžadovat od cestujících: 

  • předložení negativního testu RT-PCR ne staršího 72 hodin.
  • vyplnění formuláře https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
  • Pozor: Negativní test je potřeba, byť jsou pasažéři na pevninském Portugalsku pouzev transitu
  • Výjimku z testu mají jen děti do dvou let. 

V současné době pro pevninské Portugalsko neplatí možnost předložit potvrzení o očkování, stejně tak není akceptováno potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 90 dnech. Více informací zde.

3. 5. Pro vstup již není není nutná karanténa, stačí negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Nutné vyplnit dotazník na webu: travel.sef.pt.

18. 2. Závažný důvod je nutno indikovat v případě cest s pobytem v Portugalsku kratším nežli 48 hodin, kdy cestující z ČR žádá o uplatnění výjimky z povinnosti absolvovat karanténu viz níže. V dalších případech udání důvodu sice není předem požadováno, nicméně s ohledem na povinnou karanténu bude důvod a místo pobytu zkoumáno při příletu. Vzhledem k podmínkám nouzového stavu a platnému velmi přísnému „lock-down“, nedoporučujeme cestovat kromě zcela nezbytných případů.

Od 31. 1. je od cestujících z České republiky při příletu do kontinentálního Portugalska vyžadován negativní test, absolvovaný ne dříve než 72 hodin před nástupem do letadla (aktuálně navíc neexistuje přímé letecké spojení mezi Českem a Portugalskem a test vyžadují také tranzitní země/letiště). Kromě toho musí cestovatel z ČR absolvovat 14-ti denní povinnou karanténu doma nebo na místě určeném portugalskými zdravotními orgány. Výjimku z karantény v případě pobytu nepřesahujícího 48 hodin (nutno doložit zpáteční letenkou) mohou portugalské orgány udělit ve výjimečných případech.

V případě Madeiry je nezbytný negativní test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + další opatření (přesné náležitosti dokumentu viz odkaz v bodu 4 níže). Důrazně doporučujeme cestovatelům na Madeiru absolvovat test na Covid-19 již v ČR před odletem, aby se vyhnuli možné déletrvající karanténě v případě zjištění pozitivního výsledku testu absolvovaného až po příletu na ostrov.

V případě Azorských ostrovů platí od 20. 11. 2020 nově zavedená povinnost předložit negativní výsledek testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní.

25.12.2020 Je nutné mít vyplněný trasovací formulář.

Vstup na Madeiru je pouze s negativním testem na koronavirus, je možné si jej nechat zdarma provést po příletu, na výsledek však můžete čekat až 72 hodin v placeném hotelu a karanténě. Také je nutné vyplnění formuláře a získání QR kódu.

Vstup na Azorské ostrovy je pouze s negativním testem na koronavirus, je možné si jej nechat zdarma provést po příletu, na výsledek však můžete čekat až 72 hodin v placeném hotelu a karanténě.

2. 11. 2020 Během listopadu 2020 dochází v různých částech Portugalska k omezování služeb. Hranice sice zůstávají otevřené, ovšem situace se dynamicky mění, což může výrazně ovlivňovat turistické cesty.

Vstup na Madeiru bude možný od 1.7. pouze s negativním testem na koronavirus, je možné si jej nechat zdarma provést po příletu, na výsledek však můžete čekat až 72 hodin v placeném hotelu a karanténě.

Pro vstup na Azorské ostrovy je nutný jak test, tak karanténa a vyplněný formulář.

Portugalsko lze označit za relativně bezpečnou zemi. Ve velkých městech a turistických destinacích však samozřejmě platí, že je nutné být obezřetný. Může zde docházet k drobným krádežím, kapsářství ale také k vykrádání automobilů. Zejména v oblastech, kde je více imigrantů například z Afriky nebo Jižní Ameriky dochází za tmy k přepadením. Bohužel v Portugalsku není legální vlastnit pepřové spreje, proto je nejlepší obranou nenosit nic cenného a nechodit po tmě osamoceně městem. To se týká především některých čtvrtí Lisabonu, Porta či Fara.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: