Covid, zdraví a bezpečnost

18. 1. ŠPANĚLSKO: Dne 1. února 2022 vstoupí v platnost nové opatření. U očkování bude platit, že od aplikace druhé dávky musí uplynout minimálně 14 dní a zároveň ne víc než 270 dní. Jinak musí být v očkovacím certifikátu uvedeno podání třetí dávky.

Před vstupem do Španělska je nutné mít u sebe QR kód, který získáte po vyplnění formuláře zdravotní kontroly, který je k dispozici na stránkách Spain Travel Health. Upozorňujeme, že papírový formulář nelze použít. Po vyplnění formuláře je totiž třeba obdržet QR kód a předložit jej úřadům buď na mobilním zařízení, nebo vytištěný na papíře.

Na stránkách Travel Safe španělské centrály si ověříte platná opatření pro celé Španělsko, nicméně jednotlivé autonomní oblasti mohou mít volnější nebo naopak zostřenější pravidla. Na výše uvedeném webu najdete i tyto informace. Nezletilé osoby očkované pouze jednou dávkou mohou cestovat do Španělska s potvrzením o negativním testu PCR nebo antigenním.

Cestující z České republiky do Španělska se musí vykázat certifikátem EU-COVID a splňovat jeden z následujících zdravotních požadavků (pokud jsou starší 12 let): doklad o tom, že osoba byla očkována proti COVID-19, nebo byla testována na COVID-19 s negativním výsledkem, nebo se z COVID-19 zotavila. Certifikát může být v digitální nebo papírové podobě, s QR kódem, a musí být psán v národním jazyce i v angličtině.

Ve Španělsku jsou akceptovány testy PCR nebo antigenní. PCR test musí být proveden v průběhu 72 hodin před příjezdem do Španělska a antigenní test v průběhu 48 hodin před příjezdem. Dále je možné prokázat se dokladem o prodělání nemoci. tzv. Recovery certifikát, který je platný minimálně 11 dní a maximálně 180 dní od pozitivního testu.

Venku nebo na volném prostranství se povinně nosí roušky, s výjimkou individuálních sportů nebo pobytu v přírodních oblastech při nesportovních aktivitách, a to za předpokladu, že bude dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru od ostatních osob, které nejsou členové rodiny. I nadále je povinné nosit masku v uzavřených veřejných prostorách, ve veřejných dopravních prostředcích jakéhokoli druhu, jakož i v doplňkových soukromých dopravních prostředcích do 9 míst k sezení, pokud cestující nežijí společně v jedné domácnosti.

Turespaňa, surfing centrum,  Kanárské ostrovy

22. 9. Všechny osoby přijíždějící do Španělska z ČR letadlem či po moři včetně těch tranzitujících musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód. Tento QR kód je vyžadován již leteckou společností při odbavení, jakož i kontrolními orgány na španělských letištích, a týká se i dětí. 

Žádné další požadavky na cestující z ČR kladeny nejsou.

Zvláštní sanitární formulář se vyplňuje výhradně elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH

4. 8. Vstup z ČR do Španělska a Baleárských a Kanárských ostrovů je pro obyvatele ČR možný za podmínky splnění příjezdových opatření. Od 26.7. byl na španělský červený seznam rizikových oblastí zařazen region Praha. Znamená to, že osoby žijící v Praze a cestující do Španělska budou muset být vedle QR kódu vybaveni i jedním ze tří potvrzení o bezinfkčnosti (tj. negativní test, ukončené očkování, prodělané onemocnění COVID). Osoby z jiných častí ČR, i když např. poletí z Prahy, ale nežijí tam, potvrzení nepotřebují, a proto v případě letecké či lodní dopravy je třeba pouze vyplnit Příjezdový formulář a předložit elektronický QR kód. Ani jedno z možných potvrzení o bezinfekčnosti (očkování, prodělané onemocnění či negativní test) vyžadováno španělskými úřady není (požadavky se nicméně mohou měnit v závislosti na epidemiologické situaci v ČR, kterou španělské úřady vyhodnocují jednou týdně). 

19. 7. Ode dneška do ŠPANĚLSKA bez testu! Španělsko vyřazuje ČR ze zemí s vysokým rizikem, pro cesty postačí tak jen registrace do vstupního formuláře.

12. 7. Pro vstup je vyžadován Covid Pass. Pro vstup do země je tedy vyžadován AG test, nebo PCR test (48h), případně ukončené očkování či prodělání covid-19. Akceptuje se plně dokončené očkování (2 dávky a 14 dní odstup). Nutné je vyplnit formulář zde.

22. 6. Vstup z ČR do Španělska a Baleárských a Kanárských ostrovů je pro obyvatele ČR možný za podmínky splnění příjezdových opatření. V případě letecké či lodní dopravy je potřeba vyplnit příjezdový formulář a předložit elektronický QR kód. Potvrzení o bezinfekčnosti není od 21.6.2021 vyžadováno (dokud bude ČR na zeleném seznamu ECDC). Upozorňujeme ovšem, že je nutné ověřovat u leteckých společností případné další požadavky na cestující, jako např. negativní výsledky testů.

Po připlutí či příletu bude každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole. Na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení příjezdového formuláře, ani žádné potvrzení. Pouze osoby přijíždějící do Španělska pozemní dopravou z některé z rizikových oblastí Francie musí předložit jedno z výše uvedených potvrzení. Seznam tzv. rizikových zemí je zveřejněn na webových stránkách mscbs.gob.es a na webu spth.gob.es.

Očkované osoby: Španělsko uznává doklad o ukončeném očkování, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Potvrzení musí být vystavené úřady země původu, španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.

Testované osoby: Španělsko uznává potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, akceptuje NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do Společného seznamu publikovaného EK na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž v obou případech potvrzení o jejich výsledku nesmí být starší než 48 hodin před vstupem do Španělska. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.

Osoby s prodělaným covidem: Uznává se potvrzení vystavené oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

Děti: Za osoby mladší 12 let musí dospělý doprovod vyplnit sanitární formulář a mít tak QR kód

Příjezdový formulář: Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem. Formulář není nutné vyplňovat v případě cesty pozemní dopravou.

7. 6. Pro vstup do ŠPANĚLSKA bude od 7. června uznáváno dokončené očkování. Všechny osoby přijíždějící do Španělska letadlem či po moři včetně těch tranzitujících musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód. Kromě kódu je nově nutné předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu. Výše uvedené platí i pro cestující přijíždějící po zemi. Děti do 6 let nepotřebují žádné z uvedených potvrzení, ale musí mít svůj QR kód.

26. 5. ŠPANĚLSKO má novou kampaň na podporu cestovního ruchu. Kampaň je pojatá ve stylu retro, a jejím cílem je připomenout staré dobré časy, kdy cestování bylo potěšením, a cestovali jsme beze strachu. Kampaň však chce také ukázat, jaká omezení jsme zažívali a  že letošní léto a podzim na nás čekají lepší časy. Po tolika stále stejných dnech si zasloužíte jedinečné zážitky ZASLOUŽÍTE SI ŠPANĚLSKO. Takový je hlavní slogan kampaně. Španělsko je stále tady a je bezpečné. Přijeďte za zážitky.

12. 5. Pro cestu na Baleárské ostrovy jsou potřeba 2 testy: jeden PCR test ne starší než 72 hodin při cestě na Menorcu a jeden antigenní test ne starší než 24 hodin před cestou zpět. Testování je dostupné na letišti Menorca a cena antigenního testu je 30 EUR.

19. 4. I přesto, že je ve ŠPANĚLSKU až do 9.5. nouzový stav, který představuje limity především v cestování mezi regiony, a uzavření některých památek, stav se pomalu zlepšuje. Ubytování fungují a jiné služby jako bary, restaurace a obchody mají otevřeno až do pozdních hodin, dle autonomních oblastí. Turisté mají oproti místním daleko více výjimek, protože znamenají pro místní ekonomiku velký přínos. Španělsko může být tedy i v době covidové díky menším davům turistů příjemnou destinací k odpočinku i pohlazení chuťových buněk. S CK Kudrna můžete vyrazit již 30.4. za poklady Andalusie!

15. 4. Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země. U pozemní dopravy je nutné předložit doklad o negativním PCR testu pouze při cestách občanů z Francie.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

15. 4. Cestou po Camino de Santiago nevynechejte města Kastilie, León a La Rioja! Celá oblast je charakteristická svou rozlehlostí, takže tu najdete turisty zcela nepoznaná místa bez výrazných zajímavostí i velmi oblíbené cíle cestovatelů. Velkou část pokrývají nadmíru úrodné oblasti centrální planiny, která leží až ve výšce tisíc metrů a poskytuje skvělé podmínky pro pěstování obilí. Z kastilských zlatavých plání občas vykukují kopce korunované velkolepými strážními hrady, zelené oživení se ale koná až v živější vinařské oblasti podél řeky Río Duero na západě či v malé samostatné provincii La Rioja.

13. 4. Příchod jara, spojený s teplejším počasím a lepší náladou, obvykle láká k cestování. Pokud byste se rádi podívali do ciziny, ale bezpečně a zodpovědně, ideální příležitostí jsou španělské národní parky a ospalé vesničky v nich. A právě to nabízí Národní park Sierra de Guadarrama, který se rozprostírá kolem hlavního města Španělska Madridu. Jedná se o skutečně velkou oblast s unikátní faunou a flórou a nádhernými horami. V její severní části se v nejvyšších vrcholcích rozkládá pohoří Peňalara, které je jedním z nejmalebnějších míst v celém národním parku. Více se dočtete v našem článku.

24. 3. Ačkoli jsou některé španělské regiony uzavřené a je umožněno cestovat pouze v rámci jednotlivých autonomních oblastí, region Madridu a jeho okolí je turistům přístupný. Ubytovací zařízení fungují bez omezení a v omezeném počtu je možné posedět i v restauraci či na terase. Jelikož koronavirová krize do značné míry omezila městský život a znepřístupnila řadu oblíbených památek, putování přírodou se jeví jako skvělý alternativní způsob, jak trávit volný čas. Například národní park Sierra de Guadarrama, který se nachází nedaleko španělského hlavního města, je vyhledávanou destinací příznivců horské turistiky. Zdejší hory jsou oblíbeným únikem z ruchu hlavního města do přírody, a to hlavně pro svou snadnou dostupnost – nabízejí nespočet tras a jednodenních výletů.  Vydejte se prozkoumat například žulový ráj La Pedriza.

22. 1. 2021 Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí (kam spadá i ČR) negativní výsledek PCR (TMA nebo jiného založeného na odpovídajících molekulárních technikách – nejedná se o test antigenní) testu na COVID-19. Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! 

22.12.2020 Je nutný negativní test (ne starší 72 hodin) a vyplnění formuláře. Zároveň platí omezení na přejíždění mezi některými provinciemi.

Nově platí zákaz vstupu na Tenerife.

26.11.2020 Je nutný negativní test (ne starší 72 hodin) a vyplnění formuláře. Zároveň platí omezení na přejíždění mezi některými provinciemi.

13.10.2020 Cesty do Španělska nejsou omezeny. Před příletem je nutné se zaregistrovat. Na letišti je kontrolován zdravotní stav. Na místě platí bezpečnostní opatření, roušky jsou na veřejnosti povinné.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: