Východní Rennell (East Rennel)

Východní Rennell (East Rennel)

jih Šalomounových ostrovů, provincie Rennell a Bellona

Ostrov Rennel je nejjižněji ležícím ostrovem Šalomounova souostroví a East Rennell tvoří jeho jižní třetinu. Rennell je největší korálový atol na světě, dlouhý 86 km a široký 15 km. Chráněná oblast má rozlohu 370 km2 a zasahuje 3 námořní míle do moře. Hlavním rysem ostrova je brakické jezero Tegano, původně laguna atolu. Tegano se svou plochou 155 km2 je největším jezerem ostrovního Pacifiku. Je v něm mnoho vápencových ostrůvků a žijí zde endemické druhy živočichů a rostlin. Ostrov Rennell je většinou pokryt hustým tropickým lesem, v němž se koruny stromů rozprostírají ve výšce až 20 m. Je významným vědeckým výzkumným místem.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: