Nazaret, město plné Madon ze všech koutů světa

Nazaret, město plné Madon ze všech koutů světa

Nazaret, izraelské město, které židovsky příliš nevypadá. Žijí zde totiž většinou Arabové a křesťané. V Nazaretu je mnoho památek na biblické časy a život Ježíše Krista a také Madony všech druhů i barev. Černošské, bělošské i asijské Marie s Ježíškem v náručí.

Město leží v pohoří Harej Nacrat (Nazaretské hory), v regionu Dolní Galilea, na severu Izraele v nadmořské výšce 300 metrů. Od dvou dalších významných turisticky oblíbených destinací ho dělí nevelká vzdálenost, dvacet pěti kilometrů od Galilejského jezera a devět od hory Tábor.

Prohlédněte si další fotografie k článku…

Do podvědomí většiny Čechů se dostává Nazaret společně s křesťanstvím a nejvýznamnější postavou Nového zákona Ježíšem Kristem. Právě odtud pocházeli „spasitelovi“ rodiče Josef s Marií. V tomto kraji také strávil Ježíš své dětství i ranou dospělost, o které se toho ani v dnešní době příliš neví.

Tip: Co byste měli vědět o Izraeli, než se ho vydáte poznat

Izraelské a přesto muslimsko-křesťanské město

Byl to rok 1948, který rozhodl o budoucnosti tehdy Palestinského Nazaretu. Na rozdíl od většiny ostatních arabských obcí a vesnic regionu, jeho obyvatelstvo neodešlo anebo nebylo vyhnáno postupující židovskou armádou. Zůstalo a s ním i jeho kultura a náboženství. I proto ve městě nyní židé skoro nežijí a jeho obyvatelstvo tvoří křesťané (cca 40%) a muslimové (cca 60%).

Během války o izraelskou nezávislost (1948 – 1949), 16. července 1948 se město vzdalo židovskému veliteli 7. obrněné brigády, Kanaďanu jménem Ben Dunkelman. Ten dostal rozkaz ho vyklidit a odsunout tamní obyvatelstvo. Neuposlechl a v Nazaretu tak zůstalo až do dnešních dní původní obyvatelstvo. Celkem logicky se tak stal jedním z nevýznamnějších center izraelských Arabů.

Po trochu bojácné, kteří nechtějí riskovat cestu do Palestiny, je tak Nazaret vhodným místem, kde mohou tak trochu ochutnat arabskou atmosféru. Život se ve městě točí kolem starodávného súku (marketu), ke kterému vedou křivolaké uličky starobylého centra. Všude to voní kávou a sladkostmi. Ty si poutníci i turisté mohou koupit v řadě obchůdků a drobných krámků, jež zabírají přízemí domů, které jsou zvláštním mixem arabské, izraelské i britské koloniální architektury.

Bazilika Zvěstování

Asi nejvýznamnější památkou Nazaretu je bazilika Zvěstování, postavená na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí budoucího spasitele Ježíše. Stavba byla vybudována v roce 1969 na základech několika předešlých kostelů, jeden byl byzantský a další křižácký. Však ani ty nebyly prvními, celkem jich zde stálo zřejmě pět, a vyrostly na místech dávných poutí.

Bazilika, vystavěná v syrsko – románském stylu, je dominantou města a její nápadná kopule ční do výšky mnoha metrů nad ostatní budovy. Pod ní je krypta s jeskyní, kde se Panně Marii, jak praví křesťanská tradice, zjevil archanděl Gabriel. Podle některých autorů by se mohlo jednat o největší křesťanskou stavbu na Blízkém východě.

„Zde nás upoutá nejen oltářní obraz s vyobrazením Panny Marie jako Královny, ke které směřují zástupy svatých, ale také boční oltář Nejsvětější Svátosti oltářní, který znázorňuje historické setkání papeže Pavla VI. s řecko – ortodoxním patriarchou Athenagorasem,“ popisuje jen jeden z několika divů interiéru baziliky Václava Benešová pro rádio Vatikán.

Madona na sto způsobů

Svatostánek má ještě jednu zvláštnost, jež ukazuje na rozdílnost vnímání Panny Marie i Ježíška. Jelikož křesťanství není doménou pouze bílých obyvatel planety, i ostatní národy tak mají právo na své představy o Madoně. Na okružní galerii je umístěno několik mozaik, které znázorňují různé podoby Pany Marie s Ježíškem. Jsou zde práce například z Asie nebo Afriky, dary od tamních věřících.

Představují si však svatou rodinu po svém. Marie mají (pro nás netradičně), šikmé oči nebo třeba snědou pokožku. Mezi všemi těmito uměleckými díly samozřejmě nechybí Madona česká a slovenská. Česká je umístěna v atriu před bazilikou, hned vedle východu. Mozaika Panny Marie je vytvořena z kousků materiálu různých odstínů modré barvy a je opatřena zlatým nápisem: „Královno Čech a Moravy, pros za nás“.

Mezi další památky, které by měl každý poutník v Nazaretu navštívit, patří jeskyně Svaté rodiny v kostele Sv. Josefa, pravoslavný kostel Svatého Gabriela, řeckokatolický kostel stojící na místě bývalé synagogy z římských dob, kde se modlil Ježíš. Také Josefovu dílnu a pak samozřejmě i Kánu Galilejskou, kde Ježíš vykonal první zázrak a při svatební hostině proměnil vodu ve víno.

El ALEL AL je izraelský národní letecký dopravce. Provozuje pravidelnou mezinárodní přepravu mezi svým domovským letištěm Ben Gurion v Tel Avivu a destinacemi v Africe, Asii, Evropě a Severní Americe.  Jedná se o jednu z nejbezpečnějších leteckých společností na světě, která nabízí z Prahy do Tel Avivu až 2 lety denně za výborné ceny pod obchodní značkou UP by EL AL. Více na www.flyup.com.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí