HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Asijský tygr Singapur

Asijský tygr Singapur

Singapur je ostrovní stát, tvoří jej celkem 59 ostrovů. Největší z nich měří na výšku 23 kilometrů a na šířku 42 kilometrů. Ostrov se ale stále rozšiřuje nasypáváním zeminy a stavbami na pilotech.

V Singapuru žije přes tři miliony lidí, nejvyšší moc zde mají Číňané. V roce 1963 vstoupil stát do Malajské federace, ale už v roce 1965 z ní opět vystoupil. Od té doby se prudce rozvinul a zařadil mezi tzv. asijské tygry.

Přísná pravidla

Singapur je čisté město, čehož je dosaženo také přísnými zákony. Nesmí se přecházet mimo přechod, nesmí se plivat na zem, nesmí se jíst ani pít v dopravních prostředcích, je zakázáno žvýkat a kouřit na ulici, trestá se i nespláchnutí na veřejném záchodku. Trestem bývá většinou pokuta 500 singapurských dolarů (tj. v době naší cesty (r.2000) v přepočtu asi 10 000 Kč) nebo 30 ran bambusovou holí za přítomnosti lékaře.

Celé město je rozděleno na zóny, přičemž v některých z nich nesmí jezdit v autě jen jeden pasažér. Existují proto firmy, které vám najdou partnera, který bydlí a pracuje ve stejné čtvrti jako vy a v řízení se pak každý den střídáte.

Během dopolední prohlídky s místní průvodkyní jsme toho ze Singapuru moc neviděli. Vyjížděli jsme pozdě (asociace místních cestovních kanceláří nepovoluje vyrazit dřív), veškeré památky jsme viděli pouze přes sklo autobusu (řidič nesmí nikde zastavit), o našich návrzích se ani nediskutovalo (je zakázáno odbočovat z trasy stanovené cestovní kanceláří). Zato jsme byli co nejdříve nahnání do brusírny a prodejny drahokamů (to musí být součástí každého programu, protože průvodce dostává z navezených turistů procenta). Takže největším zážitkem pro nás byla Orchidejová zahrada, která byla sice pěkná, ale kvůli kytkám jsme sem tisíce kilometrů určitě neletěli. Nelze se proto divit, že jsme z autobusu vystoupili a pokračovali v prohlídce města s mapou v ruce po svých.

Čínská čtvrť (Chinatown) v Singapuru byla přebudována, čímž ztratila hodně ze svého kouzla. Stojí tady ale nejstarší chrám v Singapuru – hinduistický Sri Mariamman, který byl bohužel momentálně pod lešením. Mnohem zajímavěji vypadá Malá Indie (Little India), a to zejména teď v době oslav indického nového roku Deepavali.

Na hlavním náměstí Padang stojí Katedrála sv. Andrewa, Radnice, Nejvyšší soud, Parlament i Památník královny Viktorie. Celé náměstí je zatravněno, dříve se zde hrával kriket, dnes je to fotbal a rugby.

Obchodní centrum

V pozadí vidíme spousty mrakodrapů. Nejnápadnější z nich je 70tipatrový Westin Stamford, který je součástí nákupního komplexu Raffles City, pojmenovaného po zakladateli Singapuru.

Socha Sira Thomase Stamforda Rafflese stojí na břehu řeky Singapur v místě, kde 28. ledna 1819 poprvé přistál. Sir Raflles, člen Východoindické společnosti, má velkou zásluhu na tom, že se malá rybářská vesnice změnila ve velký námořní přístav a moderní metropoli.

Z tohoto místa – od sochy Sira Rafflese – se také vydáváme na plavbu čínskou džunkou po řece Singapur až do Marina Bay, kde ústí do moře. Míjíme přitom osmimetrovou sochu, znázorňující Merliona – znak Singapuru. Singapur znamená v překladu doslova „lví město“ a Merlion je tvor, který je napůl lev a napůl ryba.

Před spaním jsme si zašli ještě jednou do Malé Indie. Davy Indů, dokončujících oslavy Nového roku Deepavali, zaplňovaly ulice tak, že se jimi dalo opravdu jen velmi těžko probíjet.

Zábavní ostrov Sentosa

Ostrov Sentosa leží na jihu Singapuru a je oblíbeným výletním místem pro místní obyvatele i turisty. Kromě koupání na plážích tady můžete zažít například umělé zemětřesení ve Volcanolandu či projet Ďáblůvdůl nebo bobovou dráhu ve virtuálním světě Cinemánie.

Celému ostrovu vévodí 37 metrů vysoká socha Merliona, která hraje také důležitou roli při představeních vody a zvuku na Hudební fontáně. Západ slunce jsme sledovali z nejjižnějšího bodu asijského kontinentu.

O půl osmé večer, kdy už je úplná tma, protože tady 100 kilometrů od rovníku se stmívá velice rychle, se vracíme k Hudební fontáně. Noční představení trvá 30 minut, směs hudby a vodotrysků je doplněna ještě barevnými světly, lasery a holografickými obrazy promítanými do vodní tříště a mlhy. V první části procestujeme díky hudebním motivům celý svět, druhá je zpracováním legendy o boji místních lidí se zlými vodními draky a duchy, v němž jim nakonec pomáhá Merlion.

Ráno se znovu vracíme na Sentosu. Sentosa znamená „ostrov klidu a míru“, předtím se ale jmenoval „ostrov pirátů“, protože býval jejich úkrytem. Nejvyhledávanější atrakcí na ostrově je Podvodní svět, kde lze z proskleného tunelu pozorovat, jak vám nad hlavou a kolem vás plavou žraloci, rejnoci a spousta ryb a dalších obyvatel moře. V určité hodiny lze navíc sledovat potápěče, kteří je krmí.

V pavilónu Images of Singapore je zobrazena kolonizace Singapuru, japonská okupace za druhé světové války a zvyky různých kultur žijících v Singapuru včetně jejich festivalů, jako je například čínský Svátek hladových Bohů nebo indický Thaipusam.

Na ostrov Sentosa se lze dostat třemi způsoby – přes most, převozem nebo lanovkou, kterou absolvujeme zpáteční cestu. Lanovka končí na hoře Mt. Faber vysoké 105 metrů a je z ní pěkný pohled na město se svými mrakodrapy i přístav Singapur.

Pozdě v noci nasedáme na Boeing 747 společnosti KLM, který nás přenese téměř 10 000 kilometrů zpátky do Evropy.

Převzato z www.kasp.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí