Covid, zdraví a bezpečnost

20. 12. ŘECKO zavádí povinný AG test pro očkované.

4. 8. Před vstupem na území Řecka jsou občané starší 18 let povinni vyplnit elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF) a osoby starší 12 let dále musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost buď negativním výsledkem testu, potvrzením o prodělání COVID-19 nebo potvrzením o očkování.

31. 7. Cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Neexistuje výjimka z této povinnosti. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

27. 7. Podmínky při NÁVRATU z Řecka se zpřísnily. Před cestou odtamtud musí lidé na test, v Česku pak do karantény a nejdřív pátý den na PCR test. Výjimku mají plně očkovaní nebo ti, kteří nemoc prodělali.

21. 7. ŘECKO zavedlo omezení, která umožňují obsluhovat v restauracích, barech a kavárnách pouze osoby očkované proti koronaviru. Zákazníci ve vnitřních restauracích, barech a kavárnách musí prokázat, že byli očkováni. Toto nařízení se však nevztahuje se na venkovní podniky.

Před vstupem na území Řecka jsou občané starší 18 let povinni vyplnit elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF) a osoby starší 12 let dále musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost buď negativním výsledkem testu, potvrzením o prodělání COVID-19 nebo potvrzením o očkování.

Cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Neexistuje výjimka z této povinnosti. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Očkované osoby

Cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) se musí při vstupu do země prokázat digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate) nebo oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.).

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Testované osoby

Cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) se musí při vstupu do země prokázat potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo potvrzením o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice, v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě. (Doporučujeme využít digitální COVID certifikát EU (EU Digital COVID Certificate), potvrzení vydané laboratoří by mělo obsahovat rovněž číslo cestovního dokladu.). Potvrzení musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Osoby s prodělaným covidem

Cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) se musí při vstupu do země prokázat  potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy a musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu. (Doporučujeme využít digitální COVID certifikát EU (EU Digital COVID Certificate). Potvrzení musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Děti

Do dosažení 12 let nemusí děti při vstupu do země prokázat bezinfekčnost (očkování-test-prodělání nemoci).

Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Příjezdový formulář

Každý cestující nad 18 let musí před vstupem, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF).

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí před vstupemna území Řecka, nejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF),který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formulářeobdrží před plánovaným překročením hranice (24.00 VEČ/23.00 SEČ) elektronicky individuální QR kód, jímž se musí(v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka,a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

21. 6. Do ŘECKA nově stačí antigenní test ne starší než 48 hodin. Antigenní test také stačí pro vnitrostátní lety, ale zde nesmí být starší než 24 hodin. Kromě nově zařazeného antigenního testu, se můžete prokázat PCR testem, potvrzením o prodělání covid-19 a certifikátem o očkování. Plus vyplňte před odjezdem formulář zde.

1. 6. Před vstupem do Řecka je nadále třeba vyplnit elektronický PLF formulář. Všichni cestující starší 5 let, nezávisle na státní příslušnosti a výchozí destinaci, musí při vstupu na území Řecka předložit negativní PCR test. Čeští občané a cizinci s trvalým pobytem v ČR, kteří nejméně před 14 dny ukončili vakcinaci proti covid-19, mohou předložit namísto negativního testu oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce. Cestující ze všech destinací mohou být při vstupu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním testům na covid-19 a jsou povinni přetestování strpět. Řecko rovněž vykazuje sestupný trend incidence, což dává naději pro letní cesty našich občanů.

21. 4. Řecko zrušilo sedmidenní karanténu pro cestující z Evropské unie, Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Koreji, Thajska, Rwandy, Singapuru, USA, Velké Británie, Izraele, Srbska a Spojených arabských emirátů. Pro vstup do země bude potřeba negativní PCR test ne starší než 72 hodin (platí i pro děti starší 5 let) nebo dokončené očkování (starší jak 14 dní). Povinností je také vyplnit před odletem formulář PLF. Cestujícím je povolen vstup do země přes 9 letišť (Atény, Soluň, Heraklion, Korfu, hodos, Kos, Chania, Mykonos, Santorini) a mohou vstoupit také pozemními vstupními branami Promachonas a Nymphaio.

15. 4. ŘECKO se příští týden s největší pravděpodobností otevře turistům a zruší současnou povinnou karanténu pro ty, kteří se prokáží dokončeným očkováním na COVID-19, nebo negativním PCR testem ne starším než 72 hodin. Přes zemi bude možný i transit: občané Evropské unie budou moct cestovat do Řecka přes letiště Atény, Soluň, Heraklion, Chania, Rhodos, Kos, Mykonos, Santorini a Korfu a dva pozemní hraniční přechody.

13. 4. Všichni cestující do Řecka, nezávisle na výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsobu vstupu do země, musí: 

– nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat elektronický registrační formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě  (platí pro všechny cestující nad 18 let):

– předložit negativní PCR test provedeným v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru vzorku (platí pro všechny cestující starší 10 let),

– podrobit se antigennímu přetestování na místě vstupu (hraniční přechod či letiště),

– nezávisle na výsledku testu, na výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsobu vstupu do země, setrvat po vstupu Řecka v 7denní karanténě na místě udaném v registračním (PLF) formuláři.

22.12. Mezi 18.12. a 7.1. platí povinnost pro všechny cestující nastoupit do 3-denní karantény. Zároveň platí povinnost formuláře, negativního testu (ne staršího 72 hodin), a antigenního testu při vstupu.

4.12. Stále platí nutnost negativního testu (ne staršího 72 hodin), navíc také vyplnění elektronického PLF formuláře a získání QR kódu. Při vstupu mohou probíhat namátkové testy na covid.

12.10.2020 Od 28. září je od pasažérů z ČR při příletu požadován negativní test v angličtině. Řecko 1. října 2020 prodloužilo bezpečnostní opatření. Ty zahrnují vyplnění formuláře před příletem (PLF), nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách a dodržování obecných hygienických předpisů.

Řecko představuje poměrně bezpečnou zemi pro turisty. Ke krádežím a přepadením zde dochází jen ojediněle. Zejména ve velkých městech a turistických lokalitách je samozřejmě nutné dbát zvýšené pozornosti. K nejvyššímu počtu krádeží dochází na Rhodosu, Korfu či na Krétě. 

V Řecku je výslovně zakázáno pořizovat fotografie vojenských objektů. Porušení tohoto zákazu může vést k závažným postihům. Dalším vážnou záležitostí je zákaz vývozu starožitností ze země, což se týká všech předmětů vyrobených před rokem 1830. 

Každoročně se v Řecku utopí při koupání v moři v průměru více než 250 osob, z nichž velkou část tvoří zahraniční turisté. Na většině pláží bohužel nejsou plavčíci. V moři se také vyskytuje velké množství medúz, především červené medúzy mohou člověka požahat. Je třeba si dávat pozor rovněž na mořské ježky. 

Zejména během suchého léta je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň v blízkosti lesů, velmi často zde totiž dochází k rozsáhlým lesním požárům.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: