Zápis ze schůze předsednictva SPA 18.10.2010

Zápis ze schůze předsednictva SPA 18.10.2010

Přítomní : Měrotská, Verner, Kotrba, Bednářová, přizvána Vlčková Omluveni : Repatá (zahraničí), Greifová, Gladiš

Program :
1) Setkání při příležitosti 20 let od založení SPA (24.10.1990)
Sál na termín 15.11. nebo 22. 11. zajistí co nejdříve M. Měrotská v tomto pořadí možností : Budova MZV v Rytířské, prostory Mánesu, kostel sv. Michala V Jirchářích a výsledek sdělí J. Vlčkové
Projev k výročí – zajistí J. Vlčková, M. Měrotská projedná spolupráci na projevu s L. Kropáčkem
Kulturní vystoupení zajistí M. Měrotská (Papis Nyass, N’Sango Malamu), případně soubor Harmonia – J. Vlčková

Pozvánky : budou rozeslány podle původního seznamu – elektronicky zajistí K. Repatá. Návrh na pozvánku předá J. Vlčková P. Greifové a D. Gladišovi – ti ji graficky upraví a předají K. Repaté k odeslání a T. Bednářové, která zajistí zaslání pozvánek poštou těm, kteří nemají internet (seznam jí předá J. Vlčková).

Je třeba pozvat i zástupce dalších organizací : MZV (Fajkusová, Libřická), OSN,  ORPA, ÚMV, festival Tvůrčí Afrika, SČA a zejména zástupce těch, kteří se zúčastnili setkání „afrických“ organizací a společností v Karavanseraji (viz prezenční listina) O aktivní účasti s Ing. Hruškovou promluví M. Měrotská.  Archivní materiály na setkání zajistí J. Vlčková

2) Rozprava k budoucí činnosti společnosti : bylo rozhodnuto zatím nepřipravovat konferenci, o které se jednalo na minulém zasedání předsednictva v červnu.  Dále by se předsednictvo mělo sejít ještě do konce roku 2010 a připravit valnou hromadu společnosti, která by se uskutečnila na začátku roku 2011. Valná hromada by měla zhodnotit činnost předsednictva a rozhodnout o dalším působení společnosti vzhledem k platným stanovám SPA. Svolání schůzky předsednictva zajistí  v první polovině prosince M. Měrotská

3) Různé :
– T. Bednářová zpochybnila svoji další účast v činnosti předsednictva společnosti svojí  plnou angažovaností v novém občanském sdružení Wontanara

–  J.Vlčková připomněla, že by členové předsednictva měli sledovat svá usnesení a dbát na plnění jednotlivých úkolů a dále by měli sledovat webové stránky SPA a dodávat na web aktuální informace z jejich činnosti, příp. z jiných zdrojů. Na začátku jednání předsednictva by se měla provádět kontrola usnesení z minulých schůzek.

– K. Repaté se znovu ukládá zpracovat a předložit přehled platících členů a předat R. Kotrbovi přehled o příjmu a vydání financí společnosti.

Zapsala : J. Vlčková

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: