HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Zápis z jednání předsednictva SPA ze dne 15. června 2010

Zápis z jednání předsednictva SPA ze dne 15. června 2010

Přítomní : Měrotská, Greifová, Gladiš, Verner, Bednářová, Kotrba,

Přizvána: Vlčková

Omluvena : Repatá

Program

1. Kontrola usnesení – M.Měrotská informovala o aktivitách od minulého jednání předsednictva 26. dubna (zajištění Afrického odpoledne v Mánesu 15. května – slabá účast členů SPA, program se strany  Klubu přátel Tengenenge dobře zajištěn. Měrotská zajistila sponzorství od Škody Ml. Boleslav, pozvánky byly předány elektronickou poštou (Petra + Katka + Vlčková)).

Dále bylo jednáno o plánech na podzimní vzpomínkovou akci k 20. výročí založení SPA. Bylo usneseno : pokud se podaří sehnat peníze – vydat bulletin – o příspěvek do buletinu požádat některé osobnosti (zajistí Měrotská a Vlčková, možnost vytištění bulletinu zjistí Vlčková), pronájem sálu prohovořit s Ing. Fajkusovou z MZV atd.

2. T.Bednářová připomíná zlepšení informací členů předsednictva i ostatních členů přes mailové adresy o jednotlivých akcích a úkolech – nespoléhat jen na webové stránky – vyjadřují se souhlasně i ostatní

3. Rozprava k podzimní konferenci : Ing. B. Fajkusová z MZV informovala, že může zajistit místnost (sál), ne však finance na vydání bulletinu). Bylo dohodnuto, že nejlepe by vyhovovala místnost v budově MZV v Rytířské ul. – zajistí M. Měrotská, která se s Ing. Fajkusovou sejde v nejbližších dnech – konference by se konala na přelomu října a listopadu (výročí je 25. října).

J. Vlčková jednala s Dr. Hulcem – bulletin je levně ochotna vyrobit stejná firma jako předešlé Afr. pohádky – dohodnuto, že by bulletin vyšel až po konferenci a tomu přizpůsobit i jeho obsah. Osloven Ing. Korčák, který dal 2 typy podniků, obchodující s Afrikou, které by snad mohly finančně přispět, pomoc projednala J. Vlčková i s Dr. Mikešem a také s kolegy, kteří jsou ochotni přispět do bulletinu (Hulec, Klíma, zástupce pobočky Olomouc (Jorda) a Brno (Tesař). S M. Hruškovou projedná přispění M. Měrotská.

Rozprava k ústřední myšlence konference – na př. téma – co Češi udělali a jak působili v posledních letech v Africe, zaměřit se na profil jedné země (Guinea) nebo na 2 oblasti zájmu (ekolog. sekce v západ. Africe) a další. V závěru debaty byla ustavena komise pro přípravu konference – za činnost komise zodpovídá M. Měrotská, členové R. Kotrba a T. Bednářová – komise se bude scházet podle potřeby i přes letní období, J. Vlčková předala M. Měrotské typy podniků na event . sponzorství, aby je mohla oslovit. Výsledek činnosti komise bude zhodnocen na další schůzce předsednictva, která se uskuteční v první polovině září.

4) Uloženo K. Repaté, aby do příští schůzky připravila seznam členů, kteří zaplatili příspěvky a seznam těch, kteří podle stavu na konci r. 2009 ještě nezaplatili a informaci o stavu financí SPA

5) Rozprava o informacích na webu – existence poboček a sdružení ještě neupřesněna – návrh zpracují členky redakční rady P. Greifová a J. Vlčková

Zapsala : Jitka Vlčková

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: