Waddenské moře (The Wadden Sea)

Waddenské moře (The Wadden Sea)

Německo, Nizozemsko

Památka zahrnuje chráněnou oblast Waddenzee v Nizozemsku a národní parky Waddenmeer v německém Dolním Sasku a Šlesvicko-Holštýnsku. Jedná se o mírné, vlhké, rozlehlé, ploché pobřeží s přílivovými kanály, zátokami, písečnými mělčinami a nánosy, loukami mořské trávy, úložišti škeblí, slanými bažinami, písečnými plážemi a dunami. Je domovem četných rostlin a zvířat, včetně tuleňů. Je také hnízdištěm a zimovištěm mnoha milionů ptáků. Území si zachovalo svůj ekosystém, ovlivňovaný přílivem a odlivem, téměř nenarušený.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: