Vittorio Bóttego – moderní conquistador

Vittorio Bóttego – moderní conquistador

Iatalové své koloniální snahy zaměřili na Etiopii a Somálsko. Tato místa zkoumal právě Bóttego. Osudné mu ale byly časté střety s domorodci, kteří jej nakonec zabili.

BÒTTEGO Vittorio (* 11. 8. 1860, San Lazzaro Parmense, Itálie, † 17. 3. 1897, Etiopie) – italský cestovatel

Itálie zasáhla do koloniální expanze až poměrně pozdě, v 70. a 80. letech 19. století, kdy už v Africe mnoho volného místa pro získávání kolonií nezůstalo. Její koloniální výboje se soustředily na Etiopii (Antinori, Cecchi) a Somálsko; z průzkumníků v této zemi se nejvíce proslavil Vittorio Bòttego.

Do Afriky se dostal poprvé v roce 1887, a když se v roce 1892 vydal na svou první výzkumnou cestu, byl už kapitánem italské armády. Spolu s oddílem vojáků vyrazil z Berbery k jihozápadu, přes Hargeysu se dostal k městu Imi (na horním toku Webi Šibeli) a odtud víceméně k západu na horní tok řeky Džuby. Bòttego prozkoumal všechny její hlavní zdrojnice a určil, že v žádném případě nemůže souviset s řekou Omo, jak se domnívali d’Abbadiové.

Hluběji do Afriky a boje s domorodci

Přibližně podél Džuby dorazil do jihosomálského obchodního centra Lug a z něj do Bravy na pobřeží Indického oceánu. Bòttego nebyl prvním, kdo prošel napříč „africkým rohem“ (to už úspěšně podnikl F. L. James roku 1884 a L. Briecheti-Robetti v letech 1890–91), ale ke geografickému průzkumu přispěl více než jeho předchůdci. Úspěch výpravy však neblaze poznamenaly boje s domorodci – přežila je sotva třetina z Bòttegových mužů.

Výsledky první výpravy Bòttega předurčily k vedení druhé expedice. Na konci roku 1895 vyšel z Bravy na pobřeží Indického oceánu. Přes Lug a proti toku Džuby se dostal do oblasti Etiopské vysočiny. Tam objevil dosud neznámé jezero Abaj, celé je obešel a zjistil, že je bezodtoké – tedy vůbec nemůže souviset se severněji položenými jezery (např. Suai, objevené ÚSteckerem), ani se systémem řeky Omo. To ověřil i prakticky, když překročil jednu z nejvyšších partií Etiopských hor, dosáhl dolního Oma a po něm došel k severnímu konci Rudolfova jezera (Turkany).

Na podzim 1896 Bòttego opět zamířil na další cesty. Tentokrát se jeho cílem stalo horní povodí řeky Sobátu. Od jezera Turkana postupoval k severozápadu a pak k severu, objevil řeky Akobo a Baro; nedlouho po jejich překročení ale padl v boji s místními obyvateli. Jeho průvodci L. Vanutelli a C. Citerni se dostali do zajetí, v němž strávili téměř rok, ale nakonec se v roce 1899 vrátili do Evropy. Tam vydali Bòttegovy i své zápisky v knize L’Omo, seconda spedizzione Bòttego, v níž popsali výzkumy jednoho z moderních conquistadorů.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: