HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Verney Lovett Cameron – objevitel v rovníkové Africe

Verney Lovett Cameron – objevitel v rovníkové Africe

Cameron se zasloužil o mnoho významných objevů na africkém kontinentu. Nejvýznamnější byl asi jeho objev řeky odvádějící vodu z jezera Tanganjika

CAMERON Verney Lovett (* 1. 7. 1844, Radipole, Dorsetshire, Anglie, † 27. 3. 1894, Leighton Buzzard, Bedfordshire, Anglie) – anglický důstojník a cestovatel

Další z mužů skotského původu, kteří se vydali na průzkum Afriky (Park, Clapperton, Livingstone a mnozí další), sloužil od roku 1857 v britském námořnictvu, roku 1868 se účastnil etiopské kampaně a několik let působil v protiotrokářské eskadře na východoafrickém pobřeží. Jako schopný důstojník byl pak roku 1872 pověřen, aby vedl pomocnou expedici pro Livingstona, stále ještě bádajícího v oblasti Tanganjiky.

Pokračovatel Livingstona

Cameronova expedice vyrazila z Bagamoya (na africkém pobřeží proti Zanzibaru) 28. března 1873 a postupovala starou obchodní cestou směrem na západ. V Taboře, kam dorazil v říjnu, se setkal s Livingstonovými sluhy Chumou a Su­shim, kteří nesli tělo svého mrtvého pána. Cameron se tedy rozhodl postupovat dále a dokončit dílo svého předchůdce.

V únoru 1874 dorazil do Udžidži, kde si opatřil loďku a začal podrobný (a přesný – Cameron byl snad nejlepší mezi cestovateli, co se týče astronomického určování poloh) průzkum jezera Tanganjika. Zaměřil se především na jeho jižní část, kde určil polohu více než stovky toků, vlévajících se do jezera, než 3. května 1874 spatřil něco nečekaného: řeku, která z jezera vytéká! Tolika cestovateli hledaný odtok z jezera! Na lodi proplul Cameron několik kilometrů po proudu této řeky, zvané Lukuga, a rychle se vrátil do Udžidži, aby poslal do Evropy zprávu o svém objevu.

Řeka vytákající z jezera Tanganjika

Skotský badatel se pak rozhodl opustit Tanganjiku a zaměřil se na Lukugu. Zprávy domorodců vcelku jednoznačně tvrdily, že teče na západ a vlévá se do Lualaby. Původně chtěl plout přímo po řece, ale to se mu nezdařilo (byla do značné míry zarostlá), a proto musel využít otrokářské cesty do Nyangwe, velké obchodní stanice na Lualabě. V srpnu 1874 už v Nyangwe sháněl informace, kam teče tamní velká řeka, tj. Lualaba (domorodci mu sdělili, že se po dvou měsících plavby dá po ní dostat až k moři); nicméně Cameron nezískal loďku, aby mohl plout, a své plány musel znovu změnit.

Tentokrát se kapitán Cameron připojil k otrokáři Hámidu ibn Muhammadovi, známějšímu pod jménem Tibbu Tip (setkal se s ním už Livingstone a později Lenz), jehož karavana mířila na západ, k řece Lomami. Tu spatřil jako první Evropan vůbec. Dále na západ byla cesta nemožná (místní náčelníci měli strach z obchodníků s otroky a cizincům neumožňovali vstup do své země), ale Tibbu Tip dal Cameronovi průvodce na cestu k jihu.

V říjnu 1874 se dostal do země Urua v dnešní Katanze, ležící na horním toku Lualaby. Dokázal tak, že tato řeka teče více na západě, než se domníval Livingstone. Objevil zde rovněž nevelké jezero Kisale a jeden z dalších přítoků Lualaby, řeku Lovoi. Na přelomu let 1874–75 Cameron odtud podnikl menší exkurzi na horní Lualabu.

Napříč Afrikou

V Urui se novým Cameronovým průvodcem stal černošský obchodník José Antonio Alves, pocházející z Angoly. Poté, co se Cameronovi nepodařilo proniknout k záhadnému jezeru Sankorra (zakreslil je na svou mapu a přebírali to od něj i další, ač jezero ve skutečnosti neexistuje), postupoval spolu s Alvesem po rozvodí mezi přítoky Konga a Kasaje k západu.

Na Cameronově mapě se objevovaly další a další prameny řek: Lomami, Luembe, Lulua… Na podzim se Skot dostal na náhorní plošinu Bié ve střední Angole a 7. listopadu 1875 uviděl u Benguely vody Atlantského oceánu. Cestopis z této expedice, na níž jako první Evropan překročil rovníkovou Afriku napříč v oblasti Velkých jezer, nazval jednoduše Across Africa (Napříč Afrikou); vyšel v Londýně roku 1877.

V dalších letech podnikl Cameron cestu na Blízký východ (1878–79) a v roce 1882 se spolu s Burtonem vydal na Zlaté pobřeží (dnešní Ghana). Ověření své teorie, že Lualaba je horní tok Konga, nechal jiným. Ukázalo se, že měl pravdu, stejně jako v případě Uele, kterou řadil ke konžskému systému.

Verney Lovett Cameron zemřel ro­ku 1894, když se zabil na honu pádem z koně.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: