Vaubanovo opevnění (Fortifications of Vauban)

Vaubanovo opevnění (Fortifications of Vauban)

Vaubanovo opevnění zahrnuje 12 skupin opevněných budov a míst podél západní, severní a východní hranice Francie. Představují nejlepší ukázku práce Sébastiena Le Prestre de Vaubana (1633-1707), vojenského stavitele krále Ludvíka XIV. Památka zahrnuje města, postavená podle jeho plánů, městské bašty, strážní věže, citadely, horské i námořní pevnosti, horskou vojenskou základnu a dvě horské cesty. Jedná se o vrcholné dílo klasického opevnění, typické pro západoevropskou vojenskou architekturu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: