Tomáso Berlanga – první spatřil Galapágy

Tomáso Berlanga – první spatřil Galapágy

Španělský biskup jel do Ameriky, aby kontroloval Pizzara a spravoval křesťanskou obec. Náhoda jeho loď zavála až ke Galapágům.

BERLANGA Tomáso († 1551) – španělský biskup působící v Novém světě

Cestou, kterou španělské lodi dovážely z Panamy do Peru další posily, se roku 1535 plavil na palubě jedné z nich biskup Tomáso Berlanga. Vypravil se do Limy, aby se v novém hlavním městě ujal svého úřadu, v němž mu kromě duchovní správy křesťanů připadl úkol sledovat počínání F. Pizarra.

Mořské proudy v blízkosti jihoamerického pobřeží a vítr zanesly španělský koráb dál na západ a jeho posádka spatřila neznámé ostrovy. Početné sloní želvy, které zde žijí, přinesly ostrovům jméno Galapagos, jak zní španělský název pro želvy. V budoucnosti mělo souostroví se zvláštní faunou, která zde žije, významně přispět ke vzniku Darwinovy vývojové teorie.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: