Tisícileté benediktinské opatství v Pannonhalmě a jeho přírodní prostředí (Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment)

Tisícileté benediktinské opatství v Pannonhalmě a jeho přírodní prostředí (Millenary Benedictine Abbey of Pannonhalma and its Natural Environment)

župa Györ-Moson-Sopro

První benediktinští mniši se na tomto místě usadili v roce 996. Napomáhali konverzi obyvatel ke křesťanství, založili první školu v zemi, a v roce 1055 zde napsali první dokument v maďarštině. Od časů svého založení šířila tato klášterní komunita kulturu po celé střední Evropě. Klášterní budovy, které slouží svému účelu už více než 1.000 let, jsou přehlídkou vývoje církevní architektury.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: