Texty

Texty

Ježíš sám nezapsal ani řádku svého učení. Všechny dnes oficiálně uznávané křesťanské texty – kánon – vznikly později. Tvorba kánonu trvala zhruba čtyři století a jejím výsledkem je 27 spisů zvaných Nový zákon

  • Evangelia – Markovo (sepsané kolem roku 70), Matoušovo (kolem r. 80), Lukášovo (kolem r. 80) a Janovo (kolem r. 100); jsou napsána podle vzpomínek očitých svědků Ježíšova života; první tři jsou označována jako synoptická, jelikož mezi nimi existují podobnosti; Markovo je nejkonkrétnější, Matoušovo a Lukášovo jsou určená křesťanům, kteří konvertovali z judaismu, Janovo evangelium je esoteričtější a nejpropracovanější
  • Skutky apoštolů pojednávající o hlásání evangelií
  • Listy apoštolů – čtrnáct připisovaných Pavlovi, jeden Jakubovi, dva Petrovi, tři Janovi a jeden Judovi); obsahují návody pro život ve víře, mají pomoci vyvarovat se problémům – Pavlovy listy, jsou-li autentické, jsou nejstaršími spisy kánonu, vznikly 20-30 let po Ježíšově smrti
  • Apokalypsa (Zjevení) – zabývá se bojem církve s mocí zla a ohlašuje konečné vítezství Božího království; je připisovaná Janovi

Písma, která patří do židovského Starého zákona, křesťané vykládají z nového pohledu – často jako předzvěst Ježíšova díla a příchodu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: