Svatá země Izrael je svědkem tisíce let soužití největších monoteistických náboženství světa

Svatá země Izrael je svědkem tisíce let soužití největších monoteistických náboženství světa

Moderní stát, který se odvolává na tisíciletý odkaz biblické země Izraelitů, si stále složitě hledá své místo v arabském světě, v němž se relativně nedávno zabydlel. Kolébka křesťanství, staronový domov judaismu a nezanedbatelné stopy islámu tvoří z Izraele nesmírně zajímavé místo setkávání i konfliktů tří kultur.

Území Izraele je čtyřikrát menší než Česká Republika, je však nesmírně rozmanité. Moderní kosmopolitní města vznikají při pobřeží Středozemního moře, zatímco v jižním cípu hraničícím s Jordánskem a Egyptem se rozkládá Negevská poušť osídlená jen velmi řídce původními obyvateli. Na severu se tyčí horské hřbety Galileje, Karmelu a Golan s nejvyšší horou Mount Hemron a zemědělsky využívaná centrální vysočina padá na východě k řece Jordán a Mrtvému moři.

Zatímco pobřeží má mírné středomořské klima, v horách leží sníh a ve vnitrozemí je letní období tak horké a suché, že se země musí potýkat s nedostatkem vody. Díky tomu je Izrael jedničkou ve využití sluneční energie i ve vývoji technologií pro šetření vodou. Nejlepší dobou pro návštěvu je jaro a ideálním prostředkem pro objevování kulturních památek i přírodních krás automobil, který si můžete půjčit hned po příletu v Tel Avivu na letišti.

Tel Aviv – Jaffa: dva světy v jednom

Jarní pahorek“ neboli Tel Aviv je centrem hospodářského i kulturního života Izraele. Siluetu Tel Avivu tvoří mrakodrapy a 14 kilometrů nádherných pláží s průzračnou vodou a zlatým pískem lemovaných luxusními hotely a restauracemi.

Mezi konzervativnějšími Izraelci se mu říká „město hříchu“; Tel Aviv je nejotevřenější místo celé Svaté země, kde se nachází mnoho barů, klubů a restaurací. Místní se sem jezdí bavit a užívat si života. Svojí atmosférou si nezadá s evropskými velkoměsty, jakými jsou Berlín nebo Stockholm. Oblast Neve Tzedek na jihu města je známá především svými malebnými domy, četnými kavárnami a výbornými restauracemi.

Pokud hledáte trochu klidu, vyrazte do jednoho z nejstarších přístavů světa, arabské Jaffy, kam se jednoduše dostanete po promenádě jižně od města. Místo odráží vzájemné soužití muslimů a křesťanů, kteří zde vedle sebe žili a vzájemně ovlivňovali své kultury již od nepaměti. Tamní uličky, nábřeží a starobylé domy úplně lákají k procházkám nebo posezení nad kávou. Jaffa vrostla do života rušného Tel Avivu a hezky ukazuje dvojí život Izraele – židovský moderní a arabský tradiční.

Caesarea Maritima: domov Piláta Pontského

60 kilometrů na sever od Tel Avivu leží Caesarea Maritima. Zachovalé římské město, kde nějaký čas žil a působil Pilát Pontský. Do dnešních dní se zachovaly části zástavby, palác i amfiteátr, kde se nyní pořádají koncerty a divadelní představení. Na počátku druhého tisíciletí se přístavu zmocnili křižáci. Prestiž a bohatství města rostlo, a tak Caesarea dostala mohutné hradby.

V části paláce vznikla zajímavá restaurace Limani, která nabízí místní speciality a plody moře. Jelikož část města kdysi smetlo zemětřesení, je možné s prohlídkou hradu pokračovat se šnorchlem pod vodou. Jen kousek od vstupní brány se nachází dlouhá pláž stíněná dvěma tisíci let starým akvaduktem, jenž kdysi přiváděl vodu z 30 kilometrů vzdáleného pohoří Karmel.

Akko: zde neuspěl ani Napoleon

O 70 kilometrů severněji se rozkládá město Akko. Přestože tento přístav využívali již Féničané, jeho sláva začíná s křížovými výpravami, kdy se stalo hlavní branou křesťanských vojáků přijíždějících do Svaté země. Tehdy tu vznikly středověké hradby, templářské tunely i další prvky opevnění, jež při svém tažení v roce 1799 nedokázal dobýt ani slavný Napoleon.

Perfektně zachovalé historické jádro Akka však pochází z vlády osmanských Turků, kteří v 18. století využili základů křižáckého města. Úzké uličky jsou obsypané arabskými obchody, židovskými restauracemi a nádhernými mešitami (například Al-Jazzar), v hradbách se ukrývají tři velké karavanseráje Chán al-Umdán s charakteristickou hodinovou věží, Chán al-Farandž a Chán al-Šuhadá. Skvělé jídlo je možné si dát v restauracích Uri Buri nebo Galileo. Staré tržiště pak nabízí příležitost ochutnat vynikající humus a odpočinout si můžete v zahradách kolem bahaistického chrámu.

Převážnou většinu obyvatel tohoto téměř padesátitisícového města dnes tvoří Židé, zbytek jsou izraelští Arabové. Soužití těchto dvou etnických skupin není vždy snadné.

Mount Hermon: pohoří tří států

U problematických hranic se Sýrií a Libanonem, na jižních svazích dvoutisícového pohoří Mount Hermon, leží nejvýše položený bod židovského státu. Dobrou základnou pro výlety po okolí je drúzské městečko Majdal Shams, kde najdete pohodlné ubytování a vynikající restaurace. K úpatí hory se dá pohodlně dojet autem, pak už stačí nasednout na lanovku a nechat se vyvézt na izraelský „vrchol“. Nádherné pohledy do okolní krajiny se v zimě dají spojit s lyžováním, běžkováním nebo sáňkováním v jediném izraelském středisku.

Galilejské jezero

Po hladině Galilejského jezera – jak známo z Bible – chodil Ježíš. Proto tvoří křesťanští poutníci hlavní skupinu návštěvníků města Tiberias ležícím na břehu jezera. Mnozí se v blízké řece Jordán nechávají pokřtít, jiní navštěvují biblická místa rozesetá po okolí. Po jezeře se můžete projet lodičkou nebo si sednout do jedné z mnoha restaurací na plážích. Všude se servíruje místní specialita, a tou je ryba Sv. Petra.

Nazaret: město Panny Marie

V tomto největším arabském městě Izraele se před více jak dvěma tisíci lety zjevil Marii archanděl Gabriel, aby jí pověděl radostnou novinu. Na onom místě nyní stojí moderní stavba baziliky Zvěstování. Je jednou z největších křesťanských sakrálních staveb na Blízkém východě. Hostí unikátní galerii portrétů Panny Marie s Ježíškem v náručí – můžete srovnat japonské, španělské, indiánské nebo africké verze. Mezi díly nechybí ani práce z České republiky, jejímž autorem je Antonín Klouda a nese jméno Zvěstování.

Jeruzalém: svaté město tří náboženství

Jeruzalém je jedno z nejkrásnějších a nejstarších měst světa, svědek dvou tisíc let soužití největších monoteistických náboženství světa. Hradby uzavírají několik čtvrtí rozdělených podle národností a vyznání obyvatel – největší muslimskou, pak židovskou a malou čtvrť arménských křesťanů. Přestože domy a spletité uličky jsou stejné, liší se jednotlivé čtvrti svou atmosférou. V roce 1949 vyhlásil Izrael západní část Jeruzaléma svým hlavním městem, které však převážná většina států neuznává a tedy většina velvyslanectví sídlí v Tel Avivu.

K nejposvátnějším místům města Davidova patří Zeď nářků, tedy západní zeď Šalomounova prvního židovského chrámu, zničeného římským vojskem. Sem se chodí odděleně ženy a muži modlit k Bohu a nechávají tu přání. Během židovského šabatu trvajícího od pátečního do sobotního západu slunce platí u Zdi nářků zvláštní pravidla – nesmí se tu fotit, jíst a pít. V pátek pro změnu není možné kvůli pátečním muslimským modlitbám vstoupit na Chrámovou horu, kde se nachází mešita al-Aksá a nádherný Skalní dóm se zlatou kupolí. Uvnitř něho se nachází skála, od níž se odrazil Mohamed při cestě do nebe, podle Židů se jedná o základní kámen, z něhož Bůh stvořil svět. Křesťané směřují ve stopách Ježíšovy cesty s křížem po Via Dolorosa až na vrch Golgota k chrámu Božího hrobu.

Nejhezčí pohled na Jeruzalém je z Olivové hory. Pod ní se rozkládá židovský hřbitov, nejposvátnější místo, kde se může Žid nechat pohřbít. Tudy má Zlatoubránou vstoupit židovský mesiáš do Jeruzaléma. A v blízké Getsemanskézahradě Kristus naposledy rozjímal před svým zatčením.

Ein Gedi: solná lázeň v Mrtvém moři

Jižně od Jeruzaléma leží bezodtokové jezero nazvané Mrtvé moře. Jeho salinita přesahuje 33 % a stále se zvyšuje, jak jezero vysychá. Stejně tak hladina moře se snižuje a dnes se nejnižší místo na Zemi nachází 430 metrů pod hladinou oceánu. Většinu západního břehu Mrtvého moře lemují strmé útesy a kaňony, kterými se můžete vydat až nahoru na náhorní planinu. Na přístupných březích najdete mnoho resortů a spa hotelů s vlastním vstupem na pláž. Pokud se chcete v Mrtvém moři jen rychle vykoupat a vyzkoušet si nezvyklé nadnášení slanou vodou, zkuste místo Ein Gedi, kde najdete jednoduchou pláž se sprchou.

Hned naproti přes silnici můžete vstoupit do stejnojmenného národního parku. Největší atrakcí výletu v Ein Gedi je Davidův vodopád a výhledy na Mrtvé moře ze stezky na horu Yishay. Voda tu protéká vyhloubeným kaňonem, v němž místy vymlela oblý bazének. Tady si můžete dopřát příjemné osvěžení po koupeli v teplém a až pálivě slaném Mrtvém moři nebo jen tak posedět ve stínu palem.

Micpe Ramon: romantická noc v poušti Negev

Uprostřed Negevské pouště, asi 200 kilometrů směrem na jih od Ein Gedi, naleznete obří kaňon, Machteš Ramon. Na délku měří ke 40 kilometrům a šířka kolísá mezi 2 až 10 kilometry, na jeho dně jsou dvě vádí, čedičové varhany a bohaté naleziště zkamenělin. Impozantní pohled do krajiny se nabízí z vesnice Micpe Ramon. Leží totiž přímo na okraji propadliny, a je tak možné hledět do pouště z výšky skoro 200 metrů. Pokud si chcete užít romantiku, sjeďte do kráteru a po několika kilometrech odbočte doleva. Nalézá se zde skromný pouštní hotýlek Be’erot Khan, který nabízí komfort beduínských stanů, dobré večeře, silného čaje a vodní dýmky. Odměnou za poměrně netradiční ubytování vám bude nádherná noční obloha, kterou jinde než v poušti neuvidíte.

Zkušenosti čtenářů

Khamila

Izrael je zemí, v níž jsem byla nejvíc zmatená, rikala moje znama. Tak těžké to pochopit. Tolik seskupení; vše od otevřených přátelských Izraelců až po velmi podivné ponižující extrémisty. Lidé byli ochotní, ale podezřelí / uzavření v sobě.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: