Sv. Brendan z Ardfertu – legendární mnich

Sv. Brendan z Ardfertu – legendární mnich

Už v 6. století prý irský mnich dorazil do Ameriky. Dodnes není známo, jestli se jedná pouze o legendu nebo pravdivý příběh. Faktem ale je, že takovou cestu bylo možné s tehdejším lodním vybavením podniknout.

Sv. BRENDAN z ARDFERTU (6. století) – irský mnich

O pololegendárním mnichu Brendanovi, žijícím někdy v 6. století, máme zprávy jen z asi o 250 let mladšího vyprávění, označovaného jako Navigatio sancti Brendani Abbatis. Podle něj Brendanovi jistý mnich popsal zemi, nacházející se daleko za oceánem. Brendan neváhal, postavil loď a vyplul na cestu spolu se 14 svými druhy. Navštívili Faerské ostrovy, dále Island, kde pozorovali výbuch sopky, v další zemi se setkali se „skřítky, černými jako uhlí“ (Eskymáci zabalení do kožešin). Na pokračování cesty spatřili plovoucí sloup z křišťálu, tedy asi ledovec, a skutečně dorazili do hledané země za oceánem. Do Irska zpět se vrátili po sedmi letech.

Brendanova plavba byla dlouho pokládána za legendární a nemožnou, ačkoliv různé ostrovy sv. Brendana se dlouho udržovaly na námořních i jiných mapách (mj. na Behaimově glóbu). Až v letech 1976–77 podnikl britský historik Timothy Severin podobnou plavbu na replice středověké lodi, nazvané Brendan. Proplul po trase Irsko – Skotsko – Faerské ostrovy – Island – Newfoundland. Plavba irského mnicha tak zůstala legendární, ale už ne nemožnou.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: