Surtsey

Surtsey

Surtsey, ležící asi 32 km od jižního pobřeží Islandu, je nový ostrov, vytvořený vulkanickými erupcemi v letech 1963 – 67. Protože je chráněn už od svého vzniku, poskytuje vědcům vynikající příležitost ke studiu osídlování ostrova rostlinami a živočichy. Od roku 1964, kdy pozorování začala, byla nejdříve zjištěna přítomnost semínek, přinesených mořskými proudy a výskyt plísní, bakterií a hub. V roce 1965 se objevila první cévnatá rostlina, do konce první dekády jich bylo 10 druhů. Do roku 2004 pak 60, spolu se 75 druhy mechů, 71 druhy lišejníků a 24 druhy hub. Bylo zaznamenáno 89 druhů ptáků, z nichž 57 hnízdí i jinde na Islandu. Ostrov je také domovem 335 druhů bezobratlých. Nyní má rozlohu 1,4 km2.

Zkušenosti čtenářů

Michael Stanovský

Pročpak máte islandký ostrov Surtsey pod Irskem???

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: