Staré opevněné město Galle (Old Town of Galle and its Fortifications)

Staré opevněné město Galle (Old Town of Galle and its Fortifications)

Southern Province, Galle

Před příchodem Portugalců v 16. století bylo Galle známo jako Gimhathiththa a bylo hlavním přístavem ostrova. Vrcholu svého rozvoje dosáhlo v 18. století během holandské koloniální nadvlády. Galle je příkladem opevněného města postaveného v jižní a jihovýchodní Asii Evropany. Evropské a tradiční asijské architektonické styly se zde prolínají a mísí. V roce 2004 bylo zdevastováno vlnou tsunami.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: