Staré město v Nessebaru (Ancient City of Nessebar)

Staré město v Nessebaru (Ancient City of Nessebar)

Burgaská oblast

Nessebar leží na skalnatém poloostrově vybíhajícím do Černého moře. Místo je osídleno více než 3.000 let. Původní název thráckého sídliště byl Menebria. Na začátku 6. století se město stalo řeckou kolonií. Zbytky starého města zahrnují zeď thráckého opevnění, akropoli, Apollonův chrám a agoru z helénského období.  Středověká pevnost a bazilika Stara Mitropolia pocházejí z období, kdy město patřilo k nejdůležitějším byzantským sídlům na západním pobřeží Černého moře. Dřevěné domy z 19. století představují typickou černomořskou architekturu té doby.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: