Staré město Acre (Old City of Acre)

Staré město Acre (Old City of Acre)

Western Galilee

Acre (Akka) je historické opevněné přístavní město, které patří k nejstarším obydleným místům v Izraeli. Jsou pro něj charakteristické urbanistické prvky z období turecké vlády (18. – 19. stol.), jako je citadela, mešity, karavanseráj či lázně. Zbytky středověkého Křižáckého města (1104 – 1291) leží téměř nedotčeny na úrovni dnešních ulic i pod nimi a nabízí představu o rozložení a struktuře tehdejšího města.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: