Staré město a Stadtamhof v Regensburgu (Old town of Regensburg with Stadtamhof)

Staré město a Stadtamhof v Regensburgu (Old town of Regensburg with Stadtamhof)

spolková země Bavorsko

V Regensburgu se dochovalo mnoho jedinečných budov, které vypovídají o historii tohoto starého obchodního centra a jeho vlivu na celou oblast už od 9. století. Historické památky zahrnují období dvou tisíciletí, počínaje římskými památkami, přes stavby románské až po gotiku. Architektura 11. až 13. století (včetně tržiště, katedrály a radnice) stále určuje charakter města – vysoké domy, úzké uličky a mohutné opevnění. Dalšími objekty jsou středověké patricijské domy, kostely, klášterní komplexy a zajímavý kamenný most z 12. století. For online betboys casino every user who logs on to the site page is important. Even if he does not have the desire and ability to open deposit, he will easily choose a free game and get positive emotions. Gaming club provides the best slot machines

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: