Saské Švýcarsko: stolové hory i úchvatná skála Bastei

Saské Švýcarsko: stolové hory i úchvatná skála Bastei

Národní park Saské Švýcarsko je „pupeční šňůrou“ spojený s protějškem na druhé straně hranice – Českým Švýcarskem. Geomorfologicky tato oblast patří k regionu Labské pískovce a celé Česko-Saské Švýcarsko charakterizují výrazná skalní města, soutěsky a civilizací téměř nedotčené lesy, hlavně na německé straně pak také stolové hory a dramatické výhledy na údolí Labe.

Saské Švýcarsko odlišuje od toho Českého několik dalších „detailů“. Zdejší národní park vznikl přesně o deset let dříve než ten náš (v roce 1990). Není kompaktní, neboť ho dělí Labe nejen na východní a západní část, ale i na jižní a severní, které na sebe zcela nenavazují. Národní park ve spolkové zemi Sasko nabízí turistům síť přibližně čtyř stovek kilometrů značených stezek. V oblasti s nejvyšším stupněm ochrany přírody, která zabírá kolem čtyřiceti procent plochy národního parku, je pohyb mimo pěšiny zakázaný. Jistou rozštěpenost, zaviněnou veletokem, vyvažuje lokalita za českými humny velkou rozmanitostí svých atrakcí. Užitečné rady před cestou vám může dát německá nebo anglická verze Wikipedie.

Bastei, pastva pro oči romantiků

Nesporně nejvýraznějším turistickým magnetem je výhledová skála Bastei s kamenným mostem Basteibrücke a pozůstatky pozdně středověkého hradu Rathen. Právě tady začali před dvěma staletími s budováním turistické infrastruktury. Zájem o scenérie se strmými propastmi směrem k Labi i skalám na opačné straně tehdy umocnil nastupující romantismus. Dnes v zásadě existují dva způsoby, jak Bastei zažít. Bez námahy se můžete dostat od obcí Lohmen nebo Hohnstein na jedno ze dvou velkých parkovišť, odkud se dá dojet autobusem až k hotelu, restauraci a kioskům, které jsou „na dohled“ od ikonického mostu. Tenhle výlet zvládají i velmi staří a nechodící lidé.

Druhou variantou je přibližně pětikilometrová okružní trasa, která začíná na břehu Labe v lázeňském městečku Kurort Rathen. Z něj se lze vydat vzhůru po červené k jezírku Amselsee, po němž se můžete svézt na pramici nebo kanoi. Stezka pokračuje vzhůru po modré až k Bastei, odkud se do výchozího bodu vracíte strmějším sestupem. Letní atrakcí této lokality je skalní divadlo pod Basteibrücke, s uměleckou produkcí od května do září. Vstupenka na představení zahrnuje i jízdné veřejnou dopravou.

Bastei, pohled na Lohmen, Národní park Saské Švýcarsko, Sasko, Foto: Deutsche Zentrale für Tourismus

Königstein a další stolové hory

Nedaleko Bastei se na protějším břehu řeky tyčí majestátní pevnost Königstein, jedno z největších opevnění Evropy vybudované na skále s rozlehlou náhorní plošinou. Po staletí budovaný komplex patřil po určitou dobu pod panství českých králů a dlouho platil za nejlépe zabezpečené místo celého Saska. Historie 20. století zde má řadu temných kapitol v podobě vězení, zajateckého tábora či „převýchovného zařízení“ pro problémovou mládež na přelomu 40. a 50. let. Profesionální ani amatérský historik by Königstein rozhodně neměl minout. Pevnost ukrývá mimo jiné jednu z nejhlubších studen na kontinentě a na návštěvníky tu čeká muzeum války. Mimo to zdejší hradby skýtají opět úchvatné výhledy na nedaleké stolové hory Pffafenstein (435 m.n.m.) a symbol národního parku Lilienstein (415 m.n.m.). Na oba vrcholky vedou turistické trasy s mírnou obtížností.

Pevnost Königstein, NP Saské Švýcarsko, Sasko, Foto: Deutsche Zentrale für Tourismus

Ráj horolezců a malebný Hinterhermsdorf

V rozsáhlejší jižní polovině Saského Švýcarska se na východ od Labe nachází Schrammstein – pískovcový masiv, skalní město a ráj horolezců. Kromě zdolávání kolmých stěn se skalním městem vine několikakilometrová stezka střední náročnosti. Jako další opěrné body při prozkoumávání této části parku se nabízejí soutěsky na říčce Křinici s možností plavby na lodičkách (jako na protější straně hranice u Hřenska) nebo vesnice Hinterhermsdorf. Ta má pověst jedné z nejmalebnějších obcí v Německu, rázem připomíná vesnická sídla pod Alpami a je oblíbeným výchozím místem pro pěší i cyklistické túry. Zajímavostí Hinterhermsdorfu je zdarma přístupné muzeum lesních dělníků, které přibližuje zdejší dlouhou tradici vorařství a lesnictví. Dobrým tipem pro rychlejší výlet z Čech jsou vrchy Weifberg (s rozhlednou) a Wachberg (s „trpasličí vesničkou“ pro děti i restaurací) u pohraniční obce Saupsdorf. Kopec s výhledem na většinu německého národního parku lze pohodlně zdolat nenáročnou procházkou z Mikulášovic, případně dojet až na vrchol autem s větší zajížďkou přes Dolní Poustevnu / Sebnitz.

Loď na Labi, Bad Schandau, NP Saské Švýcarsko, Sasko, Foto: Deutsche Zentrale für Tourismus

Bad Schandau a polabská cyklostezka

Pro cyklisty, kteří mají rádi svižnější tempo, může být alternativou ke křižování Saského Švýcarska skrz naskrz jeho „okrajová ochutnávka“. K té by se dala přirovnat projížďka polabskou cyklostezkou. Po ní lze vyrazit z Děčína do německého města Schöna, kde můžete přejet přívozem na druhý břeh a pokračovat na Bad Schandau. Lázeňské centrum regionu stojí za návštěvu samo o sobě. Zdejší termální lázně Toskana Therme s teplou vodou a relaxační hudbou pod hladinou jednoho z bazénů jsou skvělým cílem zejména v chladnějších měsících. Z Bad Schandau také vede unikátní tramvaj do útrob národního parku k vodopádu Lichtenhainer Wasserfall a podobně unikátní veřejný výtah vás může vyvést na vyhlídku nad město. Na kole z něj můžete pokračovat na sever k velkému mostu a po jeho překonání buď nasednout na vlak nebo se vrátit do Děčína vlastním šlapáním do pedálů. Celá cyklotrasa (tam i zpět) měří necelých padesát kilometrů.

Německo nabízí turistické stezky prakticky pro každého: na své si přijdou vyznavači turistiky, geocachingu, nordic walkingu, sněžnic či obyčejných procházek. Přehled nejkrásnějších turistických tras napříč německými regiony najdeš tady: www.germany.travel

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí