HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Samuel Fritz – Čech mapující největší řeku světa

Samuel Fritz – Čech mapující největší řeku světa

Spoustu poznatků o řece Amazonce získal český jezuita Fritz. Mýlil se ale v určení jejich pramenů. O opravu jeho údajů se o mnoho let později opět zaloužili Češi.

FRITZ Samuel (* 9. 4. 1654, Trutnov, † 20. 3. 1725, Jéveros, Peru) – český jezuita a badatel v oblasti Amazonky

Rodák z Trutnova vstoupil už v mládí do jezuitského řádu, roku 1684 jej pak představení (na Fritzovu vlastní žádost) vyslali na misie do Jižní Ameriky. Spolu s několika druhy, mezi nimiž byl i rodák z Prostějova Jindřich Václav Richter (1653–1696), vyplul v září 1684 z Cádizu a po dvouměsíční plavbě doplul do Cartageny. Odtud se jezuité odebrali do města Honda (v dnešní centrální Kolumbii), kam dorazili 31. 1. 1685 a očekávali rozdělení do jednotlivých misií.

Problémy s Portugalci a zajetí

Fritz i Richter, ač očekávali přidělení na Orinoko, byli určeni do misie na toku Marañonu. Mezi dubnem a srpnem proto podnikli obtížný přechod přes andské hřebeny do Quita, odkud zamířili k východu k Marañonu a ujali se svých misií. Samuelu Fritzovi bylo vykázáno misijní působení u kmene Omaguů, u nichž pak strávil více než tři desítky let. Richter se odebral na tok Ucayali, kde byl v roce 1696 při povstání domorodců zabit.

Do dějin geografie se Fritz dostal především svými výzkumy z let 1689–91. Ve své misijní oblasti měl problémy s bezohlednými portugalskými vojáky (hranice v této oblasti nebyla v té době vytyčena), a proto se český jezuita rozhodl k plavbě za jejich nadřízenými do Pará (nynější Belém) v ústí Amazonky. Tam byl v září 1689 zatčen a delší dobu, víc mrtvý než živý, vězněn; teprve nástup nového guvernéra v roce 1691 Fritze vysvobodil. Problém s portugalskými útočníky sice nevyřešil, ale během obou cest po největší řece světa důkladně zmapoval její tok od soutoku Ucayali a Marañonu až k ústí, přestože měl k dispozici pouze úhloměr.

Češi hledají pramen Amazonky

I v pozdější době podnikl Fritz několik menších cest (k pramenům Marañonu, v letech 1700 a 1707 dvakrát do Quita), až do konce života se ale věnoval především svým misiím. Svá měření na Amazonce však nezapomněl a publikoval cennou mapu, která je jedním z prvních pokusů o kartografické zachycení veletoku. Její přesnosti si velmi cenil např. La Condamine.

Fritz se ale přesto dopustil jedné chyby – v určení pramenů největší řeky světa, které stanovil do jezera Lauricocha na horním toku Marañonu. Chyba začala být zřejmá už počátkem 20. století, ale o přesné zaměření pramenů řeky (v oblasti jihoperuánské sopky Nevado Mismi) se zasloužily až dvě česko-pe­ruánské expedice, označované jako Hatun Mayu, v letech 1999 a 2000 pod vedením docenta Bohumíra Janského (* 1951) z pražské Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Janský a jeho spolupracovníci Kamila Broulová a Vladimír Šimek se také zasloužili o umístění dvou pamětních desek na Fritzovu počest: jedna je umístěna u jezera Lauricocha (je v ní kámen z Trutnova), druhá – s kamenem od pramenů Amazonky – na trutnovském náměstí.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: