Rodrigo de Bastidas – objevitel Sierra Nevady

Rodrigo de Bastidas – objevitel Sierra Nevady

Bastidas byl jedním z významných pokolumbovských kolonizátorů, který se zasloužil o doplnění neznalostí o Americe.

BASTIDAS Rodrigo de (* asi 1460, snad Triana u Sevilly, Španělsko, † 1526, Kuba) – španělský mořeplavec a kolonizátor

Obchodník a mořeplavec z jihošpanělské Triany Rodrigo de Bastidas patří k řadě mořeplavců doplňujících zeměpisný obraz Ameriky v období těsně po Kolumbových expedicích.

Na svou první objevnou plavbu se vydal v roce 1500 se dvěma loděmi, za „duši výpravy“ ale bývá obvykle označován J. de la Cosa. Bastidas chtěl navázat hlavně na objevy dalšího z mořeplavců této éry, Hojedy. Jedním z dalších účastníků výpravy byl i pozdější objevitel Tichého oceánu, V. N. de Balboa.

Bastidasovy lodi opustily 5. července 1500 Sevillu obdobnou trasou, jakou při svých plavbách užíval Kolumbus; Bastidas se ale pustil trochu jižněji a k pobřeží Ameriky dospěl v oblasti Golfo de Darién u dnešního pobřeží Panamy. Odtud lodi postupovaly k jihovýchodu podél nejsevernější části Jižní Ameriky a Bastidasova expedice tak zmapovala atlantickou část pobřeží dnešní Kolumbie. Námořník z Triany se stal objevitelem ústí řeky Magdalenapohoří Sierra Nevada de Santa Marta (prvního Evropanem spatřeného pohoří Jižní Ameriky, na jehož vrcholku byl vidět sníh). Postupně Španělé dospěli až k poloostrovu La Guaira (na pomezí dnešní Kolumbie a Venezuely) v oblasti prozkoumané již Hojedou a de la Cosou (v letech 1499–1500). Na této objevitelsky úspěšné plavbě získal Bastidas také značné množství zlata a perel.

Ztroskotání a věznění

Od La Guairy plula Bastidasova výprava k severu, poblíž ostrova Hispaniola (Haiti) však obě lodi ztroskotaly. Posádky zůstaly na živu a celá výprava se dostala šťastně do Santo Dominga. Tam byl Bastidas královským zmocněncem Franciskem de Bobadillou (týmž, který roku 1500 zatkl i Kolumba) načas uvězněn, brzy jej ale nový guvernér propustil a umožnil mu návrat do Španělska, kde Rodrigo de Bastidas získal zpět všechna svá práva i majetek a dokonce nárok na královskou penzi.

Druhou výpravu, tentokrát ale bez větších výsledků, podnikl Bastidas (opět ve spolupráci s Juanem de la Cosou) v letech 1507–08. Potřetí se vrátil do Ameriky roku 1515, a to na jím objevené pobřeží. Založil tam osadu Santa Marta a pokoušel se o kolonizaci pobřeží severní části jihoamerického kontinentu. Jako ve většině případů, ani zde nedosáhla kořist očekávané výše, navíc kolonizátory postihla epidemie úplavice a v roce 1519 (nebo 1526?) se proti Bastidasovi vzbouřili jeho lidé. Zraněný mořeplavec odplul pryč, ale na předurčený cíl, Hispaniolu, nikdy nedorazil a zemřel na Kubě.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: