HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Robert Bylot – zrádce Hudsona

Robert Bylot – zrádce Hudsona

Polárník Bylot je často považován za zrádce kapitána Hudsona, když se pokoušel o objevení Severozápadního průjezdu. Při pozdějším pokusu o jeho záchranu spolu s Baffinem přinesli spoustu objevů.

BYLOT Robert (17. století) – anglický mořeplavec

V některých historických dílech o dějinách lidského pronikání do severních polárních oblastí má Bylotovo jméno přídech zrady, které se měl dopustit na H. Hudsonovi. V jeho expedici se plavil v letech 1610–11 jako kormidelník lodi Discovery, která se pod Hudsonovým velením vydala hledat Severozápadní průjezd. Při přezimování v Jamesově zátoce (na jihu Hudsonova zálivu) se dostal do konfliktu s vůdcem výpravy, který jej zbavil postavení svého zástupce. Při následující vzpouře nezabránil vysazení Hudsona a jeho věrných z Discovery a dovedl loď bez kapitána a se zbytkem výpravy do Anglie.

Zproštěn viny

Byl postaven před soud, který ho osvobodil, a hned v následujícím roce (1612–13) plul jako navigátor se záchrannou výpravou kapitána Buttona († 1634) do Hudsonova zálivu, aby vyhledali stopy po zmizelém Hudsonovi. Podrobně mapovali záliv, kde zmizel člun opuštěného kapitána, a zároveň došli k závěru, že záliv s jeho jménem není hledanou cestou na Dálný východ.

Do polárních moří vyplul R. Bylot spolu s navigátorem W. Baffinem roku 1615. Zkoumali znovu Hudsonův záliv, dospěli k ostrovu Southampton a potvrdili názor, že tato část moře není součástí hledaného Severozápadního průjezdu. V březnu 1616 se znovu vydal jako velitel Discovery společně s Baffinem do Davisova průlivu a podél západního pobřeží Grónska se počátkem července 1616 dostal až ke Smithovu průlivu (v blízkosti dnešního města Thule) na 78. rovnoběžce.

Obrátili se k jihu, minuli JonesůvLancasterský záliv a objevili u jeho ústí ostrov, jenž dostal Bylotovo jméno. Pokračovali podél Baffinova ostrova, až je kurděje donutily k návratu do Grónska (28. 7.), odkud pokračovali do Irska (25. 8.). Historická tradice připsala hlavní přínos anglické výpravy Williamu Baffinovi, jehož deníky vydal na konci 19. století britský polárník Clement Robert Markham (1830–1916). Vzbouřenec Bylot, který možná vztáhl ruku na svého kapitána, se nemohl stát v dobách rozkvětu britského impéria hrdinou polárních plaveb.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: