Rilský klášter (Rila Monastery)

Rilský klášter (Rila Monastery)

Pohoří Rila, Kjustendilská oblast

Rilský klášter byl založen v 10. století poustevníkem sv. Ivanem Rilským, který byl později ortodoxní církví prohlášen za svatého. Jeho asketický příbytek a hrobka se staly posvátným místem, na kterém byl později postaven klášter, který hrál důležitou duchovní a společenskou roli ve středověkém Bulharsku. Začátkem 19. století komplex vyhořel a v letech 1834-62 byl přestavěn. Je příkladem tzv. bulharské renesance v 18. a 19. století a symbolem uvědomění si slovanské kulturní identity po letech okupace.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: