Rámešvaram – Váránasí jihu

Rámešvaram – Váránasí jihu

„Váránasí jihu“ je hlavní poutní místo v jižní Indii – jak pro šivaisty, tak pro višnuisty. Rámův chrám je jeden z nejdůležitějších jihoindických chrámů.

Rámešvaram je ostrov v Manárském zálivu, který je spojený s pevninou mostem Indíry Gándhiové. Stavba mostu trvala 14 let a byl otevřen Rádžívem Gándhím r. 1988.

Rámův chrám

Byl postaven na počátku 12. stol. v klasickém stylu drávidské architektury. Gópura nad vstupní branou měří 53,6 m. Do vnitřní svatyně mohou pouze hinduisté. Podle legendy na místě tohoto chrámu uctíval bůh Ráma boha Šivu, před svým tažením na Šrí Lanku.

Adamův most

Řetěz písčitých mělčin, vedoucí ke Šrí Lance. Dle legendy „most“ nechal postavit Ráma svou opičí spojeneckou armádou, když táhl na Lanku osvobodit svou ženu Sítu z rukou démona Rávany, který ji tam unesl.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: