Přírodní a kulturněhistorická oblast Kotoru (Natural and Culturo-Historical Region of Kotor)

Přírodní a kulturněhistorická oblast Kotoru (Natural and Culturo-Historical Region of Kotor)

Boka Kotorská, město Kotor a okolí

Ve středověku byla přírodní zátoka Boka Kotorská a město Kotor na pobřeží Jaderského moře důležitým obchodním a uměleckým centrem (nacházela se zde slavná kamenická a ikonografická škola). Dnes Kotorpatří k nejlépe dochovaným středověkým městům v jihovýchodní Evropě s neporušeným systémem městského opevnění. Mezi nejvýznamnější historické památky ve městě patří románská katedrála patrona města sv. Triphona (12. stol.), gotický palác Drago (17. stol.), Jižní brána, kostely sv. Luka a Panny Marie z 12. století a další. Velké množství památek bylo v roce 1979 zničeno zemětřesením, některé z nich byly pod patronací UNESCO restaurovány.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: