Pralesní rezervace na atlantickém Pobřeží objevů (Discovery Coast Atlantic Forest Reserve)

Pralesní rezervace na atlantickém Pobřeží objevů (Discovery Coast Atlantic Forest Reserve)

atlantické pobřeží, státy Bahia a Espirito Santo

Rezervaci tvoří osm samostatných chráněných území, porostlých lesy a křovinami (restingas). Celková rozloha je 1.120 km2. Deštné pralesy této oblasti patří co do druhové rozmanitosti k nejbohatším na světě, nachází se zde značný počet endemitů. Jsou důležité pro vědecký výzkum a mají významnou roli v ochraně přírody.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: