Posvátné město Anuradhapura (Sacred City of Anuradhapura)

Posvátné město Anuradhapura (Sacred City of Anuradhapura)

North Central Province, Anuradhapura District

Historické posvátné město Anuradhapura bylo hlavním městem Srí Lanky od 4. stol. př. Kr. až do začátku 11. stol. Po dlouhá léta bylo centrem politického i náboženského života. Ve městě se nachází množství buddhistických klášterů a nejrůznějších pozůstatků starověkých budov, což z něj činí významnou archeologickou lokalitu. Asi nejdůležitějším objektem je posvátný fíkovník (Maha Bodhi Tree), který vyrostl z větve, přinesené sem zakladatelkou řádu buddhistických mnišek, princeznou Sangamittou  v roce 236 př. Kr.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: