Portugalské město Mazagan (El Jadida) (Portuguese City of Mazagan (El Jadida))

Portugalské město Mazagan (El Jadida) (Portuguese City of Mazagan (El Jadida))

provincie El Jadida

Portugalská pevnost Mazagan, nyní součást města El Jadida, byla založena jako opevněná kolonie na atlantském pobřeží počátkem 16. století. Jednalo se o jednu z prvních portugalských osad v západní Africe na trase do Indie. V roce 1769 byla dobyta Maročany. Pevnost je příkladem raně renesanční vojenské stavby. Další dochované portugalské stavby (nádrž na vodu, kostel Nanebevzetí Panny Marie) byly postaveny v pozdně gotickém manuelském stylu. Vzájemný vliv evropské a marocké kultury se odráží nejen v architektuře, ale i technologii a urbanismu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: