Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d\’Alliance v Nancy (Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d\’Alliance in Nancy)

Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d\’Alliance v Nancy (Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d\’Alliance in Nancy)

region Lorraine, departement Meurthe-et-Moselle

Město Nancy bylo postaveno v letech 1752 až 1756 vynikajícím týmem, který vedl architekt Héré. Je nejstarším a nejtypičtějším příkladem moderního hlavního města, ve kterém měl osvícený panovník pochopení pro potřeby jeho obyvatel. Památka zahrnuje tři náměstí, Stanislavovo (podle polského krále a vévody lotrinského Stanisława Leszczyńského), náměstí Place de la Carriére a Place d´Alliance (Náměstí aliance).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: