Pierre Paul François Camille Savorgnan de Brazza – kolonizátor

Pierre Paul François Camille Savorgnan de Brazza – kolonizátor

Významný kolonizátor a podrobitel mnoha afrických kmenů dal jméno dnešním hlavnímu městu Konga Brazzaville.

BRAZZA Pierre Paul François Camille Savorgnan de (* 26. 1. 1852, Castel Gandolfo, Itálie, † 14. 9. 1905, Dakar, Senegal) – francouzský cestovatel a kolonizátor

Hlavní město „malého“ Konga nese až do dnešních dnů jméno Brazzaville: muž, jehož jméno má, se zasloužil o prozkoumání (ale hlavně podmanění) oblastí mezi řekami KongoOgooué jako málokdo jiný.

Brazza pocházel z Itálie, ale už jako chlapec se s rodiči přestěhoval do Francie a absolvoval námořní učiliště v Brestu. Když jeho loď v roce 1875 zakotvila v Librevillu, zaujal ho výzkum největší z gabonských řek, Ogooué; z vlastní iniciativy poslal ministru námořnictví memorandum o možné kolonizaci regionu.

Ministr Brazzův návrh podpořil, ale neposkytl mu na něj žádné peníze, takže si cestovatel (ač šlechtického původu, měl Brazza financí stále nedostatek) musel platit všechny náklady na cestu sám. V říjnu 1875 tak spolu s botanikem Alfredem Marchem, který v Gabonu žil už několik let, zahájil Brazza systematický průzkum řeky Ogooué a jejího povodí. Tři roky strávili zkoumáním gabonského vnitrozemí a důkladně poznali zemi až po vysočinu Batéké.

Dál po toku Ogooué

Při svých výzkumech se Brazza od domorodců dozvěděl o tom, že dále za vysočinou teče mohutná řeka Alima. Protože Ogooué Brazzu zklamalo (zjistil, že se jedná o poměrně krátký tok, a nikoli o řeku odvodňující značnou část centrální Afriky), rozhodl se italsko-francouzský šlechtic pro další výzkumy. Během roku 1880 postupoval proti toku Ogooué, na horním toku řeky založil základnu Franceville (nynější Masuku), pak dále k jihovýchodu a údolím řeky Léfini se dostal k Alimě, opravdu totožné s Kongem. Na jeho břehu pak 3. října 1880 založil kolonizační stanici, která dosud nese jeho jméno, Brazzaville. Plavbou po dolním Kongu pak dosáhl Brazza se svým oddílem Atlantiku a podél pobřeží se navrátil do Librevillu. V letech 1881–82 na dalších cestách pronikl z Franceville na horní tok řeky Niari.

Od roku 1883 byl Pierre Savorgnan de Brazza komisařem Francouzské rovníkové Afriky a organizoval její správu. Patnáct následujících let budoval francouzské panství v oblasti „černé“ Afriky a zasloužil se o podrobení řady černošských kmenů v dnešním Gabonu, Kongu (Brazzaville) a Středoafrické republice.

Přitom sám podnikl několik výzkumných cest, např. v letech 1891–92 prozkoumal meziříčí SanghyUbangi. Další cesty pak Brazza inspiroval a zorganizoval: např. Casimir Léon Maistre (1863–1946) prozkoumal rozvodí mezi řekami Ubangi a Šari (v dnešní Středoafrické republice), tedy hranici systémů KongaČadského jezera, zatímco Louis Alexandre Antoine Mizon (1853–1899), starý Brazzův průvodce po cestách z Ogooué a Konga, v roce 1890 prozkoumal pohoří Adamawa a roku 1893 oblast jižně od jezera Čad.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: