HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Pierre Gaultier de Varennes de la Vérendrye – obchodník s kožešinami

Pierre Gaultier de Varennes de la Vérendrye – obchodník s kožešinami

P.G. de Varennes a jeho synové byli nejenom vážení obchodníci, ale i průzkumníci v Severní Americe. Na „svůj účet“ si připisují zásluhy za objevení jezer, řek nebo pohoří. Jejich zásluhou vznikaly i početné osady.

VARENNES de la VÉRENDRYE Pierre Gaultier de (* 17. 11. 1685, Trois Rivières, Kanada, † 5. 12. 1749, Montreal, Kanada) – francouzský obchodník, cestovatel po Severní Americe

Na počátku 18. století probíhal na severu Ameriky konkurenční zápas mezi Angličany spravovanou Společností Hudsonova zálivu a francouzskými obchodníky s kožešinami. V této atmosféře udělil roku 1730 francouzský král Ludvík XV. Pierrovi Varennes de La Vérendrye, který již dříve skupoval kožešiny v okolí řeky St. Maurice (přítok řeky Svatého Vavřince), monopolní právo obchodovat s kožešinami pro oblast Hořejšího jezera a jezera Nipigon. Jednou z podmínek bylo další hledání spojnice Atlantského a Tichého oceánu.

Objevení jezera Winnipeg

S finanční pomocí montrealských obchodníků odešel Varennes do oblasti Velkých jezer a od roku 1731 se on sám, případně jeho synové Jean Baptiste (1713–1736), Pierre ml. (1714–1755), François (1715–1794) a Louis Joseph (1717–1794) a synovec Christophe Du­freau de Gemery, vydávali na průzkum centrální oblasti Kanady. Varennes-otec využil královského patentu a založil u jezera Rainy opevněnou osadu Saint Pierre a u Lesního jezera (Lake of the Woods) pevnost Saint Charles, které se staly východiskem pro další cesty. Varennesové při nich objevili jezero Winnipeg a řeku Nelson, která z něho vytéká a míří na západ k Hudsonovu zálivu.

Zatímco otec Varennes se věnoval především obchodu, vysílal mladší ratolesti svého rozvětveného rodu hledat „Západní řeku“, o které hovořili Indiáni. V letech 1734–35 putovali Jean Baptiste a Pierre ml. spolu s de la Gemerym podél jižního okraje jezera Winnipeg k řece Red River, kde založili Fort Maurepas (při její obraně proti Siouxům padl Jean Baptiste Varennes).

Nejstarší Varennes se vydal nejprve na sever a objevil jezera ManitobaWinnipegosis a v září 1738 pokračoval k Red River, kde vznikla další základna francouzského pronikání do povodí Missouri. Údolím řeky Assinoboine a Souris se dostali Pierre ml. a Louis-Joseph Varennesové na území Mandanů, ale ani zde nenašli řeku mířící na západ. Varen­nesové se na jaře 1739 obrátili na severní břeh jezera Winnipeg a odtud k jezeru Cedar a k dolnímu toku Saskatchewanu. Pevnost Bourbon, která na jeho břehu vznikla, sloužila francouzským snahám zabránit Angličanům v dalším postupu na západ Kanady.

Nejmladší Varennesové François a Louis-Joseph se v květnu 1742 dostali k Mandanům a s nimi pokračovali na jihozápad. Opuštěni svými průvodci bloudili prériemi, až se dostali do končin mezi řekami Little Missouri a Cheyenne. Při dalším postupu objevili pohoří Black HillsBig Horn. Po řece Cheyenne pokračovali k jejímu soutoku s Missouri a proti proudu této mohutné řeky se přiblížili k osadě u řeky Assiniboine.

Kanada pod vládou britského impéria

Hledat cestu k „Západnímu moři“ se v roce 1749 vydal Louis Joseph Varennes. Zvolil řeku Saskatchewan; dostal se do míst, kde se stékají Severní a Jižní Saskatchewan, ale k oceánu nepronikl. Varennesové dokončili v hrubých rysech průzkum složitého komplexu řek a jezer centrální Kanady. Podstatně rozšířili území, které se nazývalo Nová Francie. Sedmiletá válka, která na americkém kontinentu probíhala v letech 1756–63 jako konflikt mezi Francií a Anglií, zcela změnila poměr sil a na jejím konci se Kanada stala součástí britského impéria.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Zkušenosti čtenářů

Alan Prokeš

Machu Picchu jsem navštívil, snad nebudete zklamán, až se Vám přání vyplní

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: