HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Pedro Teixeira – průzkumník řeky Amazonky

Pedro Teixeira – průzkumník řeky Amazonky

TEIXEIRA Pedro (* asi 1575, † 4. 6. 1640, Pará, nyní Belém, Brazílie) – portugalský cestovatel po Jižní Americe

Jen zvolna upevňovali Portugalci, kteří bohatli z monopolu na obchod s Indií, svou moc v Brazílii. Postupně zakládali na jejím pobřeží pevnosti na obranu proti dalším zájemcům o ovládnutí jihovýchodní části Nového světa (Francouzům, resp. Nizozemcům). Teprve na počátku 17. století začali pronikat k ústí Amazonky, kterým se před desítkami let (1540–41) plavil F. Orellana.

Portugalci v hlouby Amazonie

Portugalský kapitán Francisco Caldeira se v únoru 1615 vydal s dvěma stovkami mužů do amazonské delty. Objevil široké ústí řeky Pará, jež svými vodami zasahovala hluboko do oceánu. Vydal se po ní vzhůru a na pobřeží založil pevnost Pará (dnešní město Belém). Vzpoura vojáků svrhla Caldeiru a jedním z jeho nástupců se stal Pedro Teixeira, jenž podporoval další pronikání Portugalců do oblasti Amazonky. Na jedné z výprav potvrdili Portugalci domněnku, že Marajó je ostrov; pokračovali k ústí řeky Xingu a vyhnali odtud Nizozemce, kteří se snažili usadit v deltě Amazonky.

Vládce oblasti Pará lákala největší jihoamerická řeka stále silněji. Pověsti o bohatství Indiánů, žijících na jejích březích, posílil příchod skupiny Španělů, která roku 1637 zopakovala Orellanovu plavbu od řeky Napa až do Belému. Na konci července 1637 se dala do pohybu početná karavana téměř padesáti lodí se sedmdesáti portugalskými vojáky, provázenými tisícovkou indiánských bojovníků i se ženami a dětmi od řeky Pará vzhůru po Amazonce. Vedl ji Pedro Teixeira a v roli hlavního navigátora stál u kormidla „vlajkové“ lodi Bento Acosta, jenž vedl deník výpravy.

Španělé vyhánějí Portugalce

Expedice se dostala k soutoku Amazonky s řekou Napo, překročila vysoké hřbety And a počátkem srpna 1638 se Portugalci objevili v Quitu. Španělskému místodržiteli a jeho okolí se nelíbila přítomnost portugalských soupeřů (přestože obě země z Pyrenejského ostrova byly až do roku 1640 svázány personální unií) a donutil Teixeirovu výpravu k návratu (16. 2. 1639). Jako „dozor“ je doprovázeli dva jezuité. Jedním z nich byl Cristóbal Acuña, který sepsal podrobnou zprávu o své cestě a přinesl nová svědectví o podobě Amazonky, jež však zůstávala po dlouhý čas utajena.

Do Belému se Teixeirova expedice vrátila 12. prosince 1639. Její vůdce záhy zemřel a jeho následovníci podnikali častější cesty po Amazonce až po Río Negro za obchodem. Břehy mohutného veletoku se staly cílem otrokářů. Portugalští obyvatelé Belému organizovali ve stejné době výpravu po řece Tocantins a pronikli až k jejímu soutoku s levým přítokem Araguaiou (tj. za 6° jižní šířky).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: