HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Pedro de Alvarado – krutý elegán

Pedro de Alvarado – krutý elegán

Dobyvatel se výrazně podílel na španělském osídlování Ameriky spolu s Cortésem. Sám si podmanil Guatemalu a provincii Chiapas.

ALVARADO Pedro de (* 1489, Badajoz, Španělsko, † 29. 6. 1541, Guadalajara, Mexiko) – španělský dobrodruh, dobyvatel Střední Ameriky

V dějinách španělského dobývání nového světa se vícekrát setkáváme s tímto conquistadorem, který svou mužnou krásou a vybraným chováním se v mnohém lišil od ostatních dobyvatelů. Osobní statečnost, jíž vynikal, překonávala mimořádná krutost.

Pedro de Alvarado patřil mezi velitele hloučku žoldnéřů, který se pod velením Juana Grijalvy (asi 1489–1527) pokoušel dobýt Yucatánský poloostrov. Jako první vplul se svou lodí do ústí řeky Popaloapan. Odvážel na Kubu zlato, které Španělé dostali od poslů aztéckého vládce, a přinášel i žádost o vyslání posil. Ne­uspěl, a Grijalva, který pokračoval v plavbě podél pobřeží poloostrova až k 21° 36’ severní šířky, se musel vrátit.

Po několika měsících vyplul Alvarado v únoru 1519 s výpravou H. Cortése k mexickým břehům. Účastnil se zakládání španělských osad na pobřeží a vedl první průzkumnou expedici do vnitrozemí. Následoval Cortése na jeho tažení, které vrcholilo vstupem Španělů do Tenochtitlánu, hlavního města Montezumovy říše, v listopadu 1519. Stal se věznitelem aztéckého vládce na jaře 1520, když Cortés vytáhl proti Narvaezově trestné expedici.

Guatemalský guvernér

V prosinci 1523 vyslal Cortés Alvarada s početnější výpravou na jih. Španělé pod jeho vedením překročili Tehuantepeckou šíji a pokračovali na jihovýchod. Podmanili si vysokohorskou oblast dnešní provincie Chiapas a obsadili Guatemalu. Při svém tažení prozkoumali stovky kilometrů pacifického pobřeží Střední Ameriky. Vítězící Alvarado se odebral do Španělska a vedle vysokých vyznamenání získal i titul guvernéra Guatemaly.

Pověst o nesmírných pokladech. které získal F. Pizarro při dobývání Peru, zlákala Alvarada k výpravě do Jižní Ameriky (1534). Pokusil se táhnout na Quito, ale do hlavního města dnešního Ekvádoru dospěl rychleji Pizarrův podvelitel S. Belalcázar. Pod tlakem Pizarrových spojenců musel Alvarado ustoupit, i když získal bohaté „odškodné“. Vrátil se do Guatemaly a v roce 1541 zahynul při výpravě proti indiánskému povstání na severu Mexika.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: