Oblast kláštera sv. Kateřiny (Saint Catherine Area)

Oblast kláštera sv. Kateřiny (Saint Catherine Area)

guvernorát Janub Sina‘ (Jižní Sinai)

Ortodoxní klášter sv. Kateřiny leží na úpatí Mount Horeb (Jebel Musa). Zde podle Starého zákona obdržel Mojžíš desky s deseti přikázáními. Celá oblast je posvátná pro tři světová náboženství: křesťanství, islám i judaismus. Klášter, založený v 6. století, je dnes nejstarším křesťanským klášterem, který stále plní svou původní funkci. Je vystavěn v byzantském stylu a uchovává mimořádnou sbírku raně křesťanských rukopisů a ikon. Je mistrně zasazen do horské krajiny a v jeho okolí se nachází řada dalších archeologických lokalit a náboženských památek.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: