HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Nuño Tristão – obchodník s otroky

Nuño Tristão – obchodník s otroky

Spíše než objevitelem se Nuño Tristão stal obchodníkem s otroky. To se mu však stalo osudné. Po střetnutí s místními domorodci přišel o svůj život.

TRISTÃO Nuño († 1447, u ústí řeky Saloum, Senegal) – portugalský mořeplavec

Ačkoliv se N. Tristão zabýval více obchodem s otroky než objevováním, přece mu náleží místo mezi nejvýznamnějšími objeviteli – právě Tristão překonal při plavbě podél afrického pobřeží suchý pás Sahary a „objevil“ tropickou Afriku…

Tristão se vydal na svou první plavbu od portugalského pobřeží v roce 1441. Navázal na Eannese a Baldayu, proplul podél suchého pobřeží Západní Sahary, kolem Río de Oro a pokračoval ještě dalších asi 300 km na jih, až k Bílému mysu (20° 45’ jižní šířky, na hranicích Západní Sahary a Mauritánie). Zde se zmocnil několika černých domorodců, které pak s úspěchem prodal na otrokářském trhu v Lagosu. Jeho plavba přinesla jednak kýžený finanční efekt – Eannesovy plavby, které objevily jen pusté pobřeží, byly pochopitelně prodělečné – jednak naději na existenci bohatších a více obydlených oblastí dále na jihu.

Hon na domoroce

Roku 1443 vyplul Nuño Tristão k africkým břehům podruhé; tentokrát doplul až k zátoce Arguin (20° severní šířky). Tady objevil velkou osadu, kde provedl do té doby nevídaný hon na otroky – formálně označený za boj proti nevěřícím. Několik desítek otroků, které odtud Portugalci odvezli, bylo nečekaně velkým ziskem; asi ani sám Tristão si neuvědomil, že zároveň objevil vyústění karavanní cesty z Timbuktu k Atlantiku. V roce 1444 pak byla založena Společnost pro obchod se západní Afrikou, která se ujala organizování dalších plaveb se zcela zištnými úmysly – již téhož roku Lançarote a roku 1445 severoportugalský šlechtic Gonçalo de Sintra podnikli další dva přepady v arguinské zátoce, přičemž zvláště ten první byl velmi úspěšný, když přivezli 235 zajatců… V letech 1448–49 pak Portugalci vystavěli na jednom z ostrovů v zátoce pevnost Arguin, která se téměř na 200 let stala hlavním opěrným bodem Portugalska v západní Africe.

Několika následujících výprav se Tristão nezúčastnil (D. Dias), k Africe se vrátil až roku 1446. Minul Zelený mys a dostal se až k ústí jakési „Velké řeky“, kde se střetl s domorodci. V bitvě padl Tristão i s většinou své posádky a do Portugalska se dostala jen pětice mužů (podobně dopadla i expedice dánského plavce Wollerta o rok později, z níž se zachránil jen jediný námořník). Velkou řekou, u níž Tristão padl, byl nejpravděpodobněji Saloum, zatímco k ústí Gambie či k dnešní Guineji-Bissau dopluli až Tristãovi nástupci.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: