Nicolas Baudin – objevitel ostrovů v Oceánii

Nicolas Baudin – objevitel ostrovů v Oceánii

Francouzský mořeplavec se postaral zejména o objevy okolo Austrálie. Ze své velké výpravy se ale živý nevrátil

BAUDIN Nicolas (* 19. 2. 1754, St.-Martin-en-Ré, Francie, † 16. 9. 1803, Port-Louis, Mauritius) – francouzský mořeplavec

Po celá staletí trvalo britsko-francouzské soupeření o převahu v západní Evropě a konflikt obou mocností se přelil do různých částí světa. Na přelomu 18. a 19. století se jeho projevy přenesly i na pátý světadíl. Brzy potom, co se Napoleon Bonaparte stal vládcem Francie, vyslal do jižních moří expedici, jež na první pohled plnila vědecké úkoly, ale současně sloužila jako průkopník francouzských mocenských zájmů v této části světa.

V roce 1800 vypluly z Francie lodi Géo­grapheNaturaliste a v květnu 1801 zakotvily u západního pobřeží Nového Holandska. Velitelem malé flotily byl Nicolas Baudin a spolu s ním se plavili přírodovědec François Peron a námořní důstojník L. C. Freycinet. Jejich lodi objevily záliv Géographe a na jednom z poloostrovů mys Naturaliste, zamířily k Žraločímu mysu a v něm francouzští mořeplavci zaznamenali Peronův poloostrov. Při další plavbě se obě lodi od sebe v mlze odloučily a Baudin na lodi Géographe se dostal do Timorského moře. Cestou objevený záliv dostal jméno Josefa Bonaparta a v blízkosti Arnhemské země se na mapě objevily Peronovy ostrovy.

Zveřejnění výsledků se Baudin nedožil

Obě lodi se setkaly u ostrova Timor a odtud znovu vypluly k Novému Holandsku. Na jihu kontinentu prozkoumaly stovky kilometrů dosud neznámého pobřeží. V zátoce Encouter se Francouzi setkali s M. Flindersem a oba vůdci výprav si mohli v několikahodinovém rozhovoru vyměnit poznatky o zatím neprobádaných končinách australského pobřeží. Baudinova expedice doplula ke Klokanímu ostrovu, ale epidemie kurdějí na palubě obou lodí je donutila uchýlit se do Port Jacksonu (dnešní Sydney).

Odtud odeslal N. Baudin loď Naturaliste do Francie a sám na lodi Géographe v doprovodu malého plavidla Casuarina (pod Freycinetovým velením) opustil Port Jackson, kde Britové po obnovení válečných akcí v Evropě ustali v dosavadní pohostinnosti, a odplul k Van Diemenově zemi (Tasmánii). Stejně jako Flinders ostrov obeplul a po průzkumu jižních a západních břehů Klokaního ostrova zamířil podél západní Austrálie k Mauritiu. Zde Nicolas Baudin v září 1803 zemřel. Louis Claude Freycinet dovedl lodi do Francie a postaral se (v letech 1807–15) o zveřejnění výsledků Baudinovy expedice.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: