Niamey, Zinder, Agadez a další zajímavosti

Niamey, Zinder, Agadez a další zajímavosti

Niamey Hlavním městem Nigeru je Niamey se 700 tis. obyvatel. Má výrazně sahelský charakter, sucho, vedro, domy z nepálených cihel, velbloudi. Teplota se zde v létě šplhá i nad 45º C. V národním muzeu Musée National du Niger jsou pěkné sbírky různých artefaktů, součástí muzea je i umělecko-řemeslnické centrum, kde se vyrábí například stříbrné šperky a dřevořezby. Největší městský trh Grand Marché je barvité místo, kde můžete nakoupit všechno možné, od oděvů a potřeb pro domácnost až po potraviny a koření.

Agadez

Většina cestovatelů však jezdí do Nigeru kvůli jinému městu. Je to Agadez, staré saharské obchodní město. Má fascinující atmosféru, labyrint úzkých písčitých uliček a nádhernou pouštní architekturu – domky z nepálených cihel mají s malovanými fasádami. Leží v oblasti obývané Tuaregy v podhůří Aïr Mountains. V centru města je nádherná velká mešita Grande Mosquée ze 16. století. Za návštěvu stojí také tuarežský trh s velbloudy. Oblíbeným suvenýrem je agadezský stříbrný kříž, který Tuaregové používali jako platidlo.

[cut]

Pohoří Aïr a poušť Téneré

Severně od Agadezu jsou skalnaté pouštní hory, s několika oázami a tuaržskými vesnicemi. Dosahují výšky až 2 000 m. Přilehlá poušť Téneré je považována za jednu z nejkrásnějších částí Sahary. Jsou to desítky čtverečních kilometrů písečných dun, můžete se sem vypravit s tuarežským průvodcem na velbloudech.

Přírodní rezervace Air a Téneré je největší chráněnou oblastí v Africe, zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO v roce 1996. Její součástí je skalní masív Air, malý sahelský výběžek s jedinečnou flórou a faunou, nacházející se v poušti Téneré. Přírodní rezervace se může pochlubit různorodou krajinou, rostlinami a divokými zvířaty.[/cut]

Zinder

Dalším tradičním obchodním místem je Zinder na jihu země. Jeho každotýdenní trhy jsou jedny z nejlepších v Africe. V regionálním muzeu Mueée Regional de Zinder najdete sbírky místního umění, samotná budova je ukázkou architektury lidu Hausa. Ve městě je i starý Sultánský palác a Velká mešita.

Parc National du W du Niger

Na západním břehu řeky Niger se rozkládá národní park s neobvyklým jménem Parc National du W du Niger. Je proslulý především obrovským množstvím vodních ptáků, kterých je zde kolem 300 druhů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí