Naleziště fosilií v Messelu (Messel Pit Fossil Site)

Naleziště fosilií v Messelu (Messel Pit Fossil Site)

spolková země Hesensko

V Messelu se našly mimořádně dobře zachované fosílie prvních vývojových stadií savců z období eocénu (před 57 – 36 mil. lety). V jílovém sedimentu se uchovaly nejen kostry zvířat, ale i jejich srst a jiné části, např. obsah žaludku. První nálezy fosílií pocházejí z konce 19. století.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: