Naleziště fosilií hominidů Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai a okolí (Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs)

Naleziště fosilií hominidů Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai a okolí (Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs)

provincie Gauteng, Limpopo a North-west

Památka sestává z mnoha paleontologických nalezišť. V údolí Makapan byla v roce 1924 nalezena slavná lebka Taung (Australopithecus africanus). V jeskyních se zde našly známky lidského osídlení z doby před 3,3 miliony let. Další nalezené fosílie patřily hominidům z doby před 4,5 až 2,5 miliony let. Našly se i důkazy osvojení ohně před 1,8 až 1 milionem let.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: