Mingské hrobky – Shisanling (Š’-san-ling)

Mingské hrobky – Shisanling (Š’-san-ling)

Areál hrobek čínských císařů dynastie Ming ze 14.–17. století nalezneme asi 50 km na sever od hlavního města Pekingu. Na ploše asi 40 ha je zde mezi políčky a vesničkami roztroušeno třináct hrobek bývalých čínských panovníků.

Odtud také pochází čínský název této památky, Shisanling – Třináct hrobek (ling = hrobka). Jednotlivé stavby jsou dochovány v různém stavu, některé jsou polorozpadlé, některé v nedávné době zrekonstruované. K těm nejzachovalejším patří například Changling (Čchang-ling) zasvěcená císaři Yongle (Jung-le). Nejnavštěvovanější hrobkou je Dingling (Ting-ling) patřící císaři Wanli (Wan-li), v níž byly odkryty podzemní prostory s dřevěnými pohřebními schránami a mnoha vzácnými rituálními předměty. V dnešní době jsou otevřeny pouze tři ze třinácti hrobek, kromě dvou zmiňovaných ještě Zhaoling (Čao-ling).

Největší turistickou atrakcí areálu je ale bezesporu tzv. Cesta duší – sedm kilometrů dlouhá cesta, po níž se vstupovalo do údolí s císařskými hrobkami. Nejznámější je část cesty lemovaná kamennými sochami zvířat a lidí. Nalezneme zde vždy dva lvy, slony, velbloudy, císařské vojáky a úředníky, po jedné soše z každé strany. Tento průvod měl doprovázet duše mrtvých panovníků na onen svět.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: