Město Luxembourg: staré čtvrti a opevnění (City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications)

Město Luxembourg: staré čtvrti a opevnění (City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications)

Luxembourg

Kvůli své strategické pozici byl Luxembourg od 16. století do roku 1867, kdy byly jeho hradby strženy, jedním z největších evropských opevněných sídel. Jak město postupně přecházelo z rukou jedné mocnosti do druhé, vystřídali se zde císaři Svaté říše římské, burgundští vévodové, Habsburkové, francouzští a španělští králové a Prusové, tak současně mohutnělo a zpevňovaly se i jeho hradby. Až do své částečné demolice bylo opevnění pěkným příkladem vojenské architektury přetrvávající několik století.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: