Měděné doly ve Falunu (Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun)

Měděné doly ve Falunu (Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun)

oblast Dalarna, město Falun

Město Falun bylo v 17. století hlavním producentem mědi. Stora Kopparberget (Velká měděná hora), pozůstatek po těžbě měděné rudy, která se zde těžila už nejméně od 13. století, je nejvýraznějším rysem tamní krajiny. Historické budovy ve Falunu, spolu s pozůstatky průmyslových i obytných budov roztroušených v oblasti Dalarna, poskytují názorný obraz místa, které bylo po staletí jedním z nejvýznamnějších důlních areálů na světě.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: